Apple, integriteten och uppgifter till myndigheter

Apple får regelbundet förfrågningar från myndigheter om att lämna ut information om användare. Den överväldigande majoriteten av dessa förfrågningar kommer från US-amerikanska myndigheter. Exakt hur många det handlar om är dock oklart då lagarna i USA förbjuder Apple att redovisa den siffran. När det gäller övriga länder så redovisar Apple dock mer exakta uppgifter på antal förfrågningar och hur Apple agerat.

Myndigheter i Sverige har begärt uppgifter om 7 användare under årets första 6 månader. På tre av de förfrågningarna vägrade Apple att lämna ut uppgifter. Under samma period begärde svenska myndigheter information om 102 olika enheter i 61 förfrågningar. På 54 stycken av förfrågningarna fick myndigheterna ut uppgifter av olika slag. Apple redovisar inte vilka uppgifter som lämnats ut.

Intressant?
Om övervakning i media: NyTek1, 2, 3, IDG,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements