Marx på retur

Karl Marx - texter i urvalBoktips
Karl Marx – Texter i urval
Liedman/Linnell (red.)
Ordfront

Marx på retur

Den dogmatiska ortodoxa marxismen-leninismen-stalinismen-maoismen är ohjälpligt förpassad till historiens sophög. Men socialismen-kommunismen som ideal och utopi lever kvar. Liksom den humanistiske Marx som i på senare år fått ännu en renässans.

En bra återintroduktion till denne nygamle intellektuelle mästare ges i Sven-Erik Liedman och Björn Linnells Marxintroduktion. Men läsvänliga presentationer av de olika texterna. Fram träder en mänsklig Marx  fylld av vrede över människans exploatering av människan. Med dagsaktuella passager om arbetarklassens alienation/förfrämligande från arbetslivet.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Goodreads, DN, Clarté,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements