Romregistret olagligt och rasistiskt enligt SIN

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har kommit fram till att den skånska polismyndighetens behandling av personuppgifter i flera avseenden är olaglig. Det har ju också brottsutredningen som också pågår kommit fram till och två poliser är misstänkta för brott.

Det allvarligaste felet är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är alldeles för vitt. Ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgiftsbehandlingen, vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel.

Det har inte funnits behov av att registrera alla de personer som finns i uppgifts- samlingen, inte ens med det vida ändamål som gällt. Ett annat allvarligt fel är att det inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de personer som registrerats. Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall delvis ha fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.

Det finns åtskilliga personer i uppgiftssamlingen som är av romsk härkomst och många personer borde inte ha registrerats. Detta kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken till registreringen. Nämndens slutsats är dock att grunden för registreringen är brottsmisstankar mot personer eller släktskap med sådana personer. Polismyndigheten kan därför inte anses behandla uppgifter om personer enbart på grund av vad som är känt om deras etnicitet.

Nämnden kommer att följa upp detta tillsynsärende med en granskning av vilka åtgärder polismyndigheten har vidtagit med anledning av nämndens uttalande.

Centrum Mot Rasism välkomnar SIN:s mycket väntade beslut om att registret över romer var olaglig.

– Vi ska inte ha någon form av etniskt baserade register i Sverige, vare sig till viss del eller enbart baserade på etnicitet. Nämndens utlåtande fastslår i praktiken att registret är rasistiskt och det gör det mycket allvarligt, säger Kalle Larsson, ordförande för Centrum Mot Rasism.

– Man skall också komma ihåg att register som detta bara är toppen på det isberg av de fördomar och rasism som möter romer. Det är dags för krafttag från regeringen för att bryta det hat och hot och den diskriminering som romer dagligen möter i Sverige, avslutar Kalle Larsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements