Vänstern har rätt att försvara sig

I vänsterdemonstrationer i Göteborg har vi demonstrationsvakter. De har till uppgift att leda demonstrationen, att hålla ordning i demonstrationen och demonstrationer där risk för angrepp mot demonstrationen föreligger så ska de också försvara demonstrationen. Mot nazister, fascister om de angriper eller mot poliser om det nån gång är nödvändigt (tänk Göteborg 2001).

Våldet är inget självändamål utan ett självförsvar. Kan angrepp mot en av våra demonstrationer förhindras genom dialog och samtal är det att föredra, men en sak bör vara klar, vi förhandlar självklart inte med nazister och fascister. Det ska ingen vänsterorganisation göra. Då måste vi också ha möjlighet att fysiskt försvara oss mot nazister och rasister. Det är nödvändigt. Idag och kanske ännu mer i framtiden. Sverige är inte immunt mot den utveckling vi sett i Grekland. Den kanske ligger långt fram i tiden, den kanske aldrig blir av, men vi måste alltid vara förberedda på en sådan utveckling.

Det är klart att vänstern måste bedriva säkerhetsarbete och ta säkerheten på allvar. Tänker till och med sverigedemokraterna bygga upp en milis dröjer det inte länge förrän vi i vänstern kommer att angripas mycket mer och oftare än vad som idag är fallet.

Det är också ett självförsvar att se till att gatorna hålls rena från nazister. Kampen om gaturummet är en väsentlig del i renhållningen gentemot rasism, fascism och nazism och spridning av deras hatfyllda alster. Kan nazister och högerextrema våldsverkare drivas bort från gatorna med fredliga demonstrationer är det naturligtvis att föredra, men går inte det kan våld ibland vara tvunget. Det är ett självförsvar som möjliggör för invandrare, homosexuella, romer, svarta och andra utsatta grupper att beträda gatorna utan att vara rädda, utan att bli utsatta för nazisters hat, hot och propaganda.

Det handlar om kollektivt motstånd och självförsvar mot grupper som vill krossa demokratin. Det handlar om försvar av demokratin (äganderätt har dock i sig inget med demokrati att göra som en del okunniga tror, men vänstern är inte heller mot äganderätten) mot grupper som bekämpar demokrati. Det är legitimt att försvara demokratin med våld, det anser alla riksdagspartier och det anser många inom vänstern också. Alltså är det helt okej att använda våld när demokratin försvaras mot nazister, fascister och rasister.

Så länge vänstergrupper håller sig inom dessa ramar så gör de rätt. Men när vänstergrupper söker nazister och fascister i deras hem, hotar dem eller misshandlar dem så är det fel. Det är att går över gränsen. Då är det inte längre ett försvar av demokratin utan motsatsen. Ger någon sig på andra vänsteraktivister eller helt oskyldiga är det inte heller något som kan accepteras. Det är oacceptabelt och fel. Det är inte ett försvar av demokratin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Klart ni har precis samma rätt att försvara er som nazisterna har mot vänsterns fotsoldater.

  • Vi är inte överens. Jag anser att det är kontrapruktivt att söka upp folk i hemmen. Det motverkar syftet. Inget försvar av demokratin. Det är ingen taktisk fråga utan en strategisk och principiell fråga.

    Hur och när våld används i andra sammanhang är en taktisk fråga, man använder de metoder som ger störst stöd från allmänheten eller störst effekt i siuationen. I vissa lägen är det massdemonstrationer som gäller. Då används inget våld alls. Våld bannlyst. I massdemonstration gäller största möjliga enighet. Folkfront om vi uttrycker det så. I andra lägen gäller en liten grupp för att få bort nazister snabbt. I vissa lägen gäller enhetsfront (dvs enbart vänstern samarbetar i aktionen, motdemonstrationerna i Salem exempelvis).

    Det är möjligt att du har rätt om personerna vid demon. Jag var inte där. Så det är ju svårt för mig att veta. Men det förändrar ju inte det generella resonemanget utan gör bara att mitt länkade exempel är felaktigt och irrelevant.

  • Pingback: Fokus på våld i det antifascistiska arbetet medför andra problem | Svensson()