Manipulationer av börskurser uppenbarligen tillåtet

Del 2 av 16 i serien Ekonomiska fifflare

Förra veckan föll Högsta Domstolens dom gällande affärsmannen Rolf Bratts aktieköp. Han friades från alla anklagelser gällande otillbörlig marknadspåverkan. Eftersom HD:s dom utgör praxis så väcks nu frågor kring vilka konsekvenser detta kommer att få när det gäller synen på vad som är marknadsmissbruk. I det större perspektivet handlar det om förtroendet för finansmarknaden menar finansmarknadskammarens chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

– Det är oerhört viktigt att det finns ett förtroende för finansmarknaden. Lagen ska ju verka för att se till att det förtroendet upprätthålls. Vi på Ekobrottsmyndigheten kommer att analysera HD:s dom grundligt, men vi kan ju redan nu konstatera är att det som inom ramen tidigare betraktats som ”otillbörlig marknadspåverkan” inte fortsättningsvis kommer att göra det ur en straffrättslig synvinkel och det är klart en förändring, menar Martin Tidén, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Den preliminära analys av domen som Ekobrottsmyndigheten gjort, pekar inte på att HD underkänner själva bevisningen, utan att det enligt HD inte är ”otillbörligt”, och därmed inte brottsligt, att ägna sig åt den typ av handelsmönster som Rolf Bratt handlade aktier efter. Nästa steg av analysen kommer att handla om vilka utredningstekniska konsekvenser det här får för Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare och i förlängningen – även för finansmarknaden i Sverige.

Rolf Bratt dömdes, först i tingsrätten och sedan i hovrätten, för otillbörlig marknadspåverkan. Bratt dömdes till dagsböter för att han genom ett antal aktieköp hade manipulerat kursen i bolaget Wiking Mineral i november 2008. Hovrättens dom fastslog att Bratt hade manipulerat kursen genom att han vid 18 olika tillfällen, under 46 minuter hade köpt aktier till en, för varje köp, stigande kurs. När han var färdig hade priset på Wiking Minerals aktie ökat med 210 procent. Den 22 november i år friades Rolf Bratt av Högsta Domstolen.

Rolf Bratt är förstås nöjd med frikännandet i HD:

Nu river Högsta domstolen upp den fällande domen och friar Rolf Bratt helt.
– Det känns väldigt skönt att ha fått rätt i HD, jag har ju ställt mig frågande hur det här överhuvudtaget har kunnat tagits upp från första början. Kanske de borde vara mera pålästa innan de startar ett åtal, det har ju varit en jobbig tid i mitt liv, säger Rolf Bratt till Realtid.se.

HD tar fasta på en stor del av den argumentation som Rolf Bratt via sitt ombud Hans Strandberg har framfört i överklagandet av hovrättsdomen.

Ekobrottsmyndigheten har hittills haft framgång i många marknadsmissbruksmål då åklagarna har haft ett lättare bevisläge jämfört med det som gäller vid exempelvis insideråtal. Nu ändrar HD delvis denna bild då man ställer högre krav på åklagarsidan.

I Rolf Bratt-åtalet anser HD inte att åklagaren visat att aktieköpen gjorts med avsikt att påverka marknadspriset på ett otillbörligt sätt. Domstolen går igenom gällande direktiv och lagstiftning och finner ett antal skäl att skärpa kraven på åtalen.

Det var med minsta möjliga marginal som Rolf Bratt friades. Två av fem justitieråd (domare) var skiljaktiga och anser att hovrättens fällande dom ska stå fast.

”Rolf Bratt har enligt egen uppgift handlat med aktier sedan år 2000 och hade därmed god kunskap om villkoren för handeln på aktiemarknaden. Han måste därför ha insett att hans agerande sände vilseledande signaler till marknaden och att hans förfarande var ägnat att otillbörligen påverka priset på aktien”, skriver Ann-Christine Lindeblad och Lena Moore i en gemensam invändning mot domen.

Svensson/EBM

Intressant?
Media: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Skattesmitare i TeliastyrelsenÅtal för svindleri och insiderbrott i vinbolaget Cefour >>
Advertisements