Nu startar kampanjen Välj Rättvisa Nu!

GlobalRattvisaNu_Logo_Liggande_200pxIdag startar ett antal folkrörelser och folkbildningsorganisationer en gemensam kampanj inför EU-valet och riksdagsvalet 2014.

Målet är att miljö- och rättvisefrågor tydligt skall finnas med i den politiska diskussionen. Kraven kampanjen lyfter fram finns på kampanjens hemsida och här nedanför.

Under april och maj kommer Global Rättvisa Nu! att genomföra en landsomfattande turné för att lyfta sina krav i hela Sverige. Det blir minst två parallella rutter från norr och söder som sammanstrålar i Stockholm veckan innan EU-valet.

Folkrörelser och folkbildningsorganisationer samlar sig i en gemensam rörelse inför EU-valet och riksdagsvalet 2014 och säger:

Ja till solidaritet och rättvisa – Nej till ökade klyftor och främlingsfientlighet

 • Motverka rasism lokalt och globalt – folkbildning mot diskriminering
 • Skatte- och handelspolitik för rättvisa – skatt på finansiella transaktioner, nej till skatteparadis
 • Stärk fattigdomsbekämpningen – stoppa urholkningen av svenskt bistånd
 • För en demokratisk debatt om utvecklingspolitik – slopa påverkansförbudet i SIDA:s informationsbidrag

Ja till gröna meningsfulla jobb – Nej till kortsiktig exploatering av natur och människa

 • Halvera klimatutsläppen nu – Sverige ska gå före i klimatarbetet
 • Ja till klimatsmart upprustning av miljonprogrammen
 • Satsa på järnväg, kollektivtrafik och cykel – minska transportbehoven samt bil- och flygtrafiken
 • Ja till 100 % förnybar energi och energisparande – nej till fossil energi och kärnkraft
 • Nej till kortsiktig gruvexploatering – Ja till återvinning och hållbart resursnyttjande

Ja till ökad demokrati och folkligt inflytande – Nej till att göra miljö och välfärd till handelsvaror

 • Använd skatter och lagstiftning för att minska klyftorna – rika kan betala mer skatt för gemensam välfärd, miljö och jämlikhet
 • Nej till landgrabbning – använd våra pensionspengar till verkligt hållbara investeringar
 • Stoppa handeln med utsläppsrätter – ingen skall kunna köpa sig fri från klimatomställningen
 • Låt kommuner och stat vara föregångare – inför klimat-, miljö- och rättvisekrav i offentlig upphandling

Var med och ta ställning i EU-valet och riksdagsvalet 2014 – Välj Rättvisa Nu!

De som tagit initiativ till kampanjen är: AfrikagruppernaAttac Sverige, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Glokala Folkhögskolan, Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i Luleå, MST Stödgrupp, Svalorna Indien/Bangladesh, Via Campesina Stödgrupp Sverige, Svensk-Kubanska föreningen, Watch it m fl. Fler organisationer väntas ansluta sig under vintern.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements