Bryter stockholmsbörsen mot lagen?

Det menar Carolina Neurath i SVD att börsen i Stockholm mycket väl kan göra när den samlar in fingeravtryck och personuppgifter för att överlämna dem till US-amerikanska myndigheter som FBI. Det kan handla om olaglig hantering av personuppgifter och brott mot personuppgiftslagen (PUL). Det hela anmäldes till datainspektionen den 15 oktober och har föranlett en rad besvärliga frågor från Datainspektionen som stockholmsbörsens ägare Nasdaq OMX måste svara på:

Datainspektionen har nu inlett ett tillsynsärende. I ett brev till Stockholmsbörsen kräver Datainspektionen svar på 15 skarpa frågor, som:

”Stämmer det att ni har för avsikt att samla in fingeravtryck i enlighet med vad som görs gällande i klagomålet?” och

”Med vilket rättsligt stöd i personuppgiftslagen anser ni att insamlingen och den efterföljande hanteringen av personuppgifter är tillåten?”

Börsen uppmanas att motivera utförligt vilka bestämmelser i lagen som ger stöd för behandlingen.

”Vilken information har ni lämnat till de personer vars fingeravtryck ni avser att samla in? Hur har informationen lämnats och när?”

”Överförs de insamlade personuppgifterna till tredje land (land som inte är medlem i EU/EES)? Vilket rättsligt stöd i personuppgiftslagen har ni iså fall för överföringen? Beskriv noggrant och utförligt.”

Neurath uppger också att stockholmsbörsen presschef Carl Norell först vägrade svara på frågor om ärendet men sen medgav att insamling av uppgifter och fingeravtryck förekommit.

Intressant?
Mer om stockholmsbörsen: IDG, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hampus Eckerman

    Uppgifterna stämmer. Enligt amerikansk lag måste de som arbetar med vissa system sakna brottslig bakgrund. Därför måste FBI granska personerna innan och det görs bland annat med fingeravtryckskontroller.