Kåkstäderna brer ut sig

Jag skrev häromåret att vi inom kort skulle få se kåkstäder i Sverige. På grund av den borgerliga bostadspolitiken som lett till en extrem bostadsbrist. Det tog inte tio år som jag trodde, utan betydligt kortare tid. De är redan här. Än så länge är det främst fattiga invandrare från andra EU-länder som bor i dem. Ofta tillfälliga besökare som är här för att tigga, uppträda på gatan eller för tillfälliga arbeten med låga, dumpade, löner.

En hel del av de kåkstadsinvånare som inte är tiggare och gatumusikanter är personer med missbruksproblematik från Balkan och andra mer närliggande länder än de som romerna kommer ifrån. De hankar sig fram med svarta jobb, tillfälliga jobb och lågbetalda jobb. Även en del andra missbrukare och bostadslösa bor i kåkstäderna, så har det alltid varit.  Men kåkstäderna har blivit fler och fått fler invånare. I Stockholmsområdet beräknas det finnas omkring 30 kåkstäder. En stor anledning är bostadsbristen, en annan fattigdomen i andra europeiska länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements