Fler dör för att Sverige har en usel narkotikapolitik

I större delen av Europa minskar antalet personer som dör av narkotikaöverdoser. I Sverige ökar antalet. Sverige har en annan narkotikapolitik än resten av Europa. Det finns sannolikt ett samband mellan detta och de ökande dödstalen. För att ändra utvecklingen borde Sverige nog införa en annan narkotikapolitik. En politik som liknar den som finns i andra europeiska länder. Danmark, Schweiz, Portugal och Nederländerna är exempel på länder som på olika sätt utformat en skademinimerande politik med sprutbytesprogram och ersättningsmedel. Det finns inga skäl till att vi inte ska ta lärdom av vad som fungerar i andra länder.

Det finns dock uppgifter som tyder på att orsakerna till det ökande antalet dödsfall i Sverige kan vara lite mer komplicerade. I detta sammanhang ska det också sägas att dödsfallen i stort sett handlar om missbrukare av heroin och andra opiater (det vanligaste tyngre missbruket i Sverige är amfetaminmissbruk). Det är också dessa grupper ersättningsmedelsprogram och sprutbytesprogram finns. Dödsfallen bland dessa missbrukare har trots att Stockholm har sådana program ökat i staden det senast året. en liknande utveckling finns inte i andra städer och områden med sprutbytesprogram som flera städer i Skåne. En stor del av ökningen av dösfallen i Stockholm beror på ersättningsmedeln:

Under 2012 rapporterades över 500 narkotikadödsfall i Sverige, vilket är den högsta nivån någonsin. Den stora ökningen av dödsfall har inträffat i Stockholm.

Detta är oväntat och bryter helt mot en tidigare trend då Stockholm under nästan två decennier haft en mer gynnsam utveckling än övriga landet. Under de senaste tre åren har de narkotikarelaterade dödsfallen i Stockholm fördubblats från 82 till 166 medan de i övriga landet endast ökat med 19 fall, vilket framgår av en ny rapport från Stad (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Majoriteten av dödsfallen i Stockholm är relaterade till opiater som heroin samt opiatrelaterade läkemedel som metadon, buprenorfin (tidigare ”Subutex”) och fentanyl. Under senare år står dessa läkemedel tillsammans för fler dödsfall än heroin.

Exakt vad detta beror på är det sannolikt ingen som vet och det behöver kanske utredas lite bättre. Inflöde av missbrukare från andra svenska orter och områden som saknar liknande program? Inflöde av missbrukare från Baltikum och Ryssland? Handlar det om erfarna missbrukare eller tillfällighetsbrukare? Handlar det om personer med missbruk av läkemedel som börjat missbruka heroin när priserna gått ner? Fanns det något uppehåll i missbruket och därmed sänkt tolerans det vill säga att man tålde mindre? Handlar det i fallen med ersättningsmedeln om läckage från vården eller finns det illegal tillverkning av sådana varor nånstans med smuggling till Sverige som följd?

Jag är övertygad om att det är Sveriges annorlunda narkotikapolitik som är grunden till det ökande antalet dödsfall i Sverige. Samtidigt talar utvecklingen i Stockholm för att det kanske inte är hela förklaringen.

Att total avhållsamhet utan ersättningsmedel är det enda som fungerar vid missbruksvård tror jag dock inte på. Det är inte det enda som fungerar i alkoholsammanhang (en del som vill sluta dricka äter stadigt olika mediciner) och sannolikt inte det enda som fungerar i narkotikasammanhang heller. Utvecklingen i andra länder visar också att påståendet inte är sant.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements