Brott mot rika utreds ordentligt – brott mot fattiga ofta inte alls

Det är den bild som tonar fram i en artikel i dagens GP där utredningar av bostadsbrott i Göteborg gås igenom. Av utredningarna av inbrott i fattiga områden läggs en tredjedel ner samma dag som inbrotten anmäls. I rika områden drabbar samma öde bara 18% av utredningarna:

I stadsdelar där medelinkomsten understiger 200 000 kronor per år lades var tredje utredning, 33 procent, ned redan samma dag som anmälan skrevs in i polisens system.

I välbärgade stadsdelar där medelinkomsten överstiger 350 000 var motsvarande siffra 18 procent.

En tanke som ligger nära tillhands är att skillnaden uppstår på grund av strukturella orättvisor. Folk med högre status både får bättre service och vet hur de kräver bättre service. Sannolikt är det så. Klassamhället klarlagt.

Samtidigt så bevisar inte en artikel eller den undersökning som GP gjort att det är så. Undersökningen visar nämligen också att inbrott är vanligare, betydligt vanligare, i rika områden, främst i villaområden. Det kan betyda att det finns ett rätt stort antal lättutredda brott genomförda av klantskallar i villaområden. Klantskallar som aldrig skulle få för sig att göra inbrott i ett hus med lägenheter. Om det är så, vilket vi inte vet, så skulle det betyda att inbrott i lägenheter i större utsträckning begås av mer proffessionella tjuvar. Något som gör dem svårare att utreda.

Även det omvända kan gälla. Inbrott i villor görs av proffs, det finns ett modus operanid, ett sätt att genomföra brotten, som hittas i flera av inbrotten. Eftersom inbrotten hänger ihop hålls många bostadsbrottsutredningar därför kanske öppna när det gäller villor.  Men det vet jag inte, GP:s udnersökninga säger ingenting om detta.

Det kan också vara så att inbrott i fattiga områden, dvs främst lägenhetsomåden, i stor utsträckning drabbar människor som har kopplingar till kriminalitet, till organiserad brottslighet och gäng. Sådana inbrott är svårare att utreda och är offret en känd kriminell så minskar förstås polisens vilja till att utreda. Hur det är med detta kan vi inte se utifrån GP:s undersökning.

För att med säkerhet kunna säga att det är sociala faktorer (klasskillnader) som gör att inbrott mot rika utreds bättre än inbrott mot fattiga så måste kompletterande och mer noggranna undersökningar göras. Sannolikt är det så, men helt säkert är det inte. Ett faktum som talar för att det är social faktorer som avgör hur polisen agerar är att uppklarningsprocenten är lika låg i alla typer av områden, rika såväl som fattiga:

Inför den låga uppklarningsprocenten är vi dock relativt lika, fattig som rik. Bara fem procent av inbrottsutredningarna i Göteborgsregionen når en åklagare som kan fatta beslut om att åtala en misstänkt.

Möjligen klaras något fler inbrott upp i de resurssvaga områdena, men det handlar om enskilda procentenheter och underlaget är för litet för att dra några definitiva slutsatser.

Om det handlar om strukturella sociala orsaker till att brott i rika områden utreds bättre menar kriminologen Felipe Estrad att det inte nödvändigtvis handlar om polisen, utan kanske mer om att rika, resurstarka människor vet hur samhället fungerar och kan kräva sin rätt på ett effektivt sätt:

Kriminologiprofessorn Felipe Estrada är noga med att påpeka att den här typen av eventuellt strukturella skillnader inte behöver handla om någon utbredd illvilja inom poliskåren. Kanske handlar det inte ens om polismyndigheten som sådan utan om hur personer med olika social bakgrund bedöms i kontakten med myndigheter rent allmänt.

– De som bor i resursstarka områden är inte bara ekonomiskt resursstarka, de är också resursstarka när det gäller att göra sin röst hörd och ställa krav i samhället. Vi som är högutbildade vet hur vi ska få rätt hos läkaren, hur vi ska prata med läraren om våra barn. I kontakten med myndigheterna har ofta överklassen ett försteg genom sin position, sin utbildningsnivå. Kanske är det mänskligt, men en myndighet ska inte falla till föga för det, säger Felipe Estrada.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements