Historieförfalskning när DN vill göra historia viktigt

Världskrigen gav Europa demokrati hävdar DN. Det är inte riktigt sant. Att revolutioner gav Europa demokrati är sannolikt mer sant. Revolutionen i Sverige 1917, revolutionerna i Ryssland 1905 och 1917 (även om det slutade med att Ryssland inte var nån demokrati). Tyska revolutionen. Kampen mot fascism. Kvinnlig rösträtt var inte ett resultat av krig, utan av politisk kamp. Demokratisering var inte ett resultat av krig, utan av kamp för demokrati, ett resultat av strejker, uppror och revolutioner.

Världskrigen gav också mer krig. Första världskriget var till stor del grunden andra världskriget och den utveckling som tog vid efter första världskriget med kapitalistiska kriser ledde fram till fascismen och förintelsen. Efter andra världskriget var det färre länder i Europa som var formellt demokratiska än innan fascismen och andra världskriget. Hur DN kan få det till fler är för mig obegripligt. I världen var det lika illa som innan.

Den totala borgerliga och därmed delvisa demokratiseringen i Europa och världen kom senare. Under upproren och revolutionerna på 1960- och 1970-talen, under den koloniala frigörelseprocessen under efterkrigstiden med kulmen på 1970-talet. På grund av den politiska kampen under 1960- och 1970-talen utvidgades demokratin. USA var en odemokratisk apartheidstat till slutet av 1960-talet. Inte en demokrati i nån bemärkelse. Schweiz fick kvinnlig rösträtt först på 1970-talet. Och till slut blev det mer demokrati i världen när järnridån föll. Demokrati växte fram ur välfärdssatsningar på grund av politisk kamp. På grund av borgerlig rädsla för fler revolutioner.

Nu håller nyliberal borgerlig politik på att skapa en situation som 1930-talets, eller samma typ situation som rådd innan första världskriget. Det är knappast något som gynnar demokrati, knappast något som är bra. Ökad segregation, ökade klyftor, privatisering, nedskärningar osv håller på att föra Europa in i dåliga tider igen. Politik utan socialt ansvarstagande som innan första världskriget, politik som gynnar fascismen som innan andra världskriget. Det verkar DN tycka är nåt bra. För krig skapa ju demokrati? Eller vad menar tidningen?

Krig ger inte demokrati. Krig ger lidande och död. Krig förlöser inte. Krig förstör. Politisk kamp skapar demokrati. Politisk kamp förlöser. DN:s hyllande av krig förändrar inte det. Dubbelmoralen blir också tydlig. Allt våld, speciellt våld från vänster ska fördömas tycker DN. Samtidigt hyllas krig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Att krig och våld ibland är nödvändigt i självförsvar, för att störta koloniala herrar och diktaturer eller för att stoppa fascismen är också sant. Men det är inte vad DN skriver om eller hävdar.

Advertisements