Särbehandling utifrån klass ska undersökas

Det kan vara så att polisen i Göteborg särbehandlar människor utifrån klass. Det har en undersökning som Göteborgs-Posten låtit genomföra visat. 33% av utredningarna om bostadsinbrott i låginkomstområden läggs ner samma dag som inbrotten anmäls. I rika områden gäller samma sak bara 18%. Mediantiden för en utredning i ett rikt område är 31 dagar och i ett fattigt område 14 dagar.

Orsakerna till skillnaderna mellan polisens utredningar av bostadsinbrott i rika och fattiga områden är inte fastställda, men en teori är att rika särbehandlas då de vet hur de ska ställa krav och hur de ska få igenom. Det kan dock finnas en rad andra skäl som bidrar till att bostadsinbrott i rika och fattiga områden hanteras olika. Exempelvis vilka som begår brotten, möjligheter att säkra spår, lättutrett, svårutrett osv. Lättutrett ger kortare utredningstider, svårutrett längre. Svårundersökt kan också leda till snabbare nedläggning i vissa fall då inga spår efter förövare finns.

Därför är det bra att polisen i Göteborg nu ska titta närmare på varför skillnaderna finns och vad de ska göra åt det:

– Vi ska behandla alla invånare lika. Kan vi hitta tendenser där vi inte gör det, då är det fel och olyckligt, säger Västsveriges regionpolis­mästare Klas Friberg.

[…]

För Klas Friberg kommer siffrorna som en överraskning:

– Vi har inte tittat på statistiken utifrån den här synvinkeln tidigare. Vi kommer nu titta själva på åren 2011 och 2013 för att se om vi kan finna samma tendens över tid. Gör den det måste vi dyka ner i den här frågan ordentligt och se på orsakerna.

[…]

I teorin ska inte värdet av det stulna påverka hur polisen utreder ett inbrott. Inte heller att inbrottet sker i en villa. Men Klas Friberg nämner ändå ett par tänkbara ­delförklaringar till en del skillnader.

– Vi vet att uppklarningsprocenten är något högre för inbrott i villa, sju procent mot fyra för lägenhet. Det kan ha att göra med att det är lättare att säkra spår i en villa, du har en tomt där vi kan säkra fotspår, kanske dna på fimpar och annat. På marginalen kan det finnas kameraövervakning.

GP:s undersökning har dock visat att boendeformen i fattiga områden inte spelar någon som helst roll. Undersökningstiden är kortare även där och inbrott i villor i fattiga områden läggs ner lika snabbt som inbrott i lägenheter. Dessutom finns det en viss skillnad på uppklarningsprocenten mellan rika och fattiga områden. Den verkar vara något högre i fattiga områden. Något som kan tyda på olika typer av brottslingar i de olika områdena. Något som också kan påverka utredningstiden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements