Laglig cannabis blir vanligare. Dåligt? Bra?

I Uruguay är cannabis lagligt sen en tid tillbaka. I delstaten Colorado i USA har det precis blivit lagligt. Det är relativt nytt att cannabis är lagligt, men sen länge finns det länder där cannabis inte är lagligt, men samtidigt inte kriminellt. I allmänhet handlar det om att innehav för eget bruk inte straffas, men även mer vittomfattande avkriminalisering finns, exempelvis i Nederländerna och Portugal. I Sverige är även eget innehav straffbart, vilket innebär att Sverige har några av de hårdaste lagarna västvärlden när det gäller cannabis.

Cannabis

Cannabisbruk är vanligt i många europeiska länder som exempelvis Portugal, Spanien, Danmark och Nederländerna. I Sverige är det ovanligt och inte ökande (enligt de skolundersökningar om brottslighet och droger som görs varje år). Om cannabis bruket idag ökar i länder med liberal lagstiftning och/eller syn som Nederländerna och Danmark vet jag inte men tidigare har det inte alltid varit fallet. <I Portugal ska avkriminaliseringen inte ha åtföljts av något ökat bruk.

När det gäller Uruguay så väckte legaliseringen där en viss uppmärksamhet. Men inte så stor som legaliseringen i Colorado. Colorado är dessutom ett område med större befolkning, 5,2 miljoner jämfört med 3,3 miljoner invånare i Uruguay. Samtidigt som det finns en pågående liberalisering och legalisering av cannabisbruk för berusningsändamål har också användningen inom medicinen och vården ökat. Även i Sverige finns ett godkänt läkemedel med cannabis. Det sistnämnda användningsområdet har jag inga invändningar mot.

Kring användandet av cannabis som berusningsmedel är jag av åsikten att det inte behövs fler legala droger och jag är därför inte anhängare av en fullständig legalisering eller avkriminalisering. Däremot så skulle jag gärna se att innehav för eget bruk avkriminaliserades i Sverige. Självklart finns det skadeverkningar av cannabis, cannabisbruk och cannabismissbruk. Det finns det när det gäller i stort sett alla droger. Men den forskning kring skadeverkningar jag sett visar att cannabis inte är lika skadligt som alkohol. Det finns därför knappast någon anledning till hysteri när cannabis legaliseras och avkriminaliseras på olika håll i världen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements