Makthavare är överklass

De flesta makthavare är överklass. Det hänger liksom ihop. I ett kapitalistiskt samhälle i alla fall. De som inte är överklass är överklassens tjänstemän eller medelklass av olika slag. Följaktligen finns det väldigt få personer som son-namn som Johansson, Andersson och Eriksson bland Göteborgs 100 viktigaste makthavare. Endast 24 stycken med son-namn finns plus ytterligare några med namn som slutar på den danska och norska ändelsen ”sen”.

Även om det finns omkring 14-15 invandrare eller barn till invandrare (lika stor eller större andel än deras andel av Göteborgs befolkning) bland de 100 mäktigaste i Göteborg så handlar det om invandrargrupper som varit här länge (danska, norrmän, greker, finnar etc) eller om personer från privilegierade invandrargrupper där en stor del utgörs av överklass eller övre medelklass. Det gäller exempelvis SKF:s chef Tom Johnstone och en del andra på GP:s listor. Den nästan totala avsaknaden av sentida invandrare som araber, kurder och somalier avspeglar också att Sverige är ett klassamhälle. Det tar tid att komma upp sig i samhället och för de flesta är det omöjligt. Makthavare kommer därför aldrig att vara representativa för befolkningen i ett kapitalistisk samhälle, i ett klassamhälle.

GP:s makthavarlista visar hur Sverige ser ut. Visar att Sverige är ett klassamhälle.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements