Finansbolag stängs av Finansinspektionen

Ett av de företag i Sverige som driver växlingskontor, Exchange Finans, stängs av Finansinspektionen bolaget inte vidtagit åtgärder för att förhindra penningtvätt.

Exchange Finans huvudsakliga affärsområde omfattar tjänsterna postväxelinlösen, valutaväxling och dagskassehantering. Dessa tjänster är exempel på sådan verksamhet som särskilt riskerar att utsättas för penningtvätt. Företaget har bedömt risken för penningtvätt som hög, men har ändå systematiskt brustit i att uppnå kundkännedom, att fortlöpande följa upp affärsförbindelser och att granska och rapportera transaktioner. Bristerna är mycket allvarliga och det finns en uppenbar risk att företaget har utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI har tidigare ingripit mot Exchange Finans och 2007 fick företaget en varning och ålades att betala en straffavgift på 500 000 kronor bland annat till följd av brister i dess interna styrning och kontroll, men även då brister inom penningtvättsområdet. Eftersom företaget sedan dess har brutit mot en rad centrala bestämmelser och har misslyckats med att komma till rätta med tidigare konstaterade brister har FI beslutat att återkalla tillståndet.

Beslutet innebär att företaget inte längre får verka på finansmarknaden och ska avveckla verksamheten så snart det går, dock senast den 1 april 2014.

Exchange Finans har också andra tjänster såsom sparkonton och utlåning. Även dessa tjänster ska upphöra. Sparkontona omfattas av insättningsgarantin. Företaget verkar enbart på den svenska marknaden och har 25 kontor runt om i Sverige. Folsk som har pengar på konton hos Exchange Finans ska få sina pengar tillbaks. Går inte detta skyddas de av insättningsgarantin för belopp upp till 100 000 euro, motsvarande cirka 900 000 kronor.

Företaget kommer att sannolikt att överklaga finansinspektionens beslut.

I styrelsen för Exchange Finans AB sitter Ümit Adis, Kenan Anter, Staffan Willow, Hans Stefan Ingmar Berggren, Anders Bergsfält, Torbjörn Dittmer, Ulla-Britt Margareta Larsheden, Tommy Gösta Lindell och Eva Menzing. Adis och Anter verkar bara sitta i styrelsen för bolag anknutna till Exchange Finans och är sannolikt huvudägare i bolaget som grundades 1996.

Intressant?
Mer: LT, Bahro,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements