Afrika händer nu!

Det nya AfrikaBoknytt
Det nya Afrika
Erika Bjerström
Weyler Bokförlag

Afrika händer nu!

Industrialisering och ekonomisk förändring – take-off” in i den moderna världen – kom på 1800-talet till Västvärlden, under det sena 1900-talet till Asien, och på 2000-talet snabbt och plötsligt till Afrika (och Latinamerika). Bokens stora förtjänst är att chockartat möblera om i den gamla passiva lidandebilden av världsdelen vi nog lite till mans bär på. Citat från bokomslaget:

”Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier. Fattigdomen sjunker, antalet demokratier ökar, krig och konflikter minskar. En växande medelklass driver på utvecklingen; det byggs sjukhus, vägar, shoppinggallerior och universitet. Men Afrikas utveckling har förbisetts av såväl media som biståndsindustrin.

Ta bara den enorma mobiltelefonexplosionen som i mycket ersätter fast telefoni, datorer och banker. Som bryter ner roffande hierarkier och snyltande mellanhänder. Hjälper folkliga småföretagare. Onödiggör många resor. Låter vanligt folk kommunicera direkt och horisontellt med varandra. Det händer verkligen saker söder om Sahara.

På gott och ont, där som i resten av världen. ”Utveckling”, ”tillväxt”, ”framsteg”, ”framåtskridande” (den vita västerländska deterministiska framtidsfundamentalismens kodord). Det har överallt, efter en vild och rå inledande superexploatering av arbetare och bönder, lett fram till en varierande ökad materiell standard – ibland långt över livets nödvändigheter.

Men också till växande samhällsklyftor. Och det är svårt att fullt ut glädja sig åt att många har fått det konsumtionsmässigt bättre när vi vet att den oljedrivna industrialiseringen är miljö- och klimatförstörande. Och ekologiskt ohållbar för jorden. Vi är med raketfart på väg in i den fruktade situationen där den globala standarden kräver tre jordklot för att upprätthållas.

I den lite spretiga och repetitiva texten (dock lättläst, målande och konkret) märks lite av denna motsättning. Författaren gläds verkligen ogrumlat åt alla nya koldioxidproducerande växhusdrivande olje-gasfält som upptäckts i det ”svarta” subsahariska Afrika. I början glöder boken av tillväxtkramande storskalig handel & transportgenererande kapitalistisk globaliseringsoptimism,

Tillväxt kallas demokrati (en underlig definition av folkmakt)! Den nya, viktiga, växande, progressiva (?) statusjagande medelklassens prylkonsumtion – bakom höga murar som skiljer dem från grannslummen – skildras i positiva ordalag. Mot slutet av boken kommer sedan plötsligt miljöklimatångesten. Men hallå, kopplingen då?

Bäst är nog diskussionen om, och kritiken av, biståndet. Det göder korruption, stärker diktatorer och karriärpolitiker, uppmuntrar till hjälplöshet, välavlönar byråkrater i Nord (SIDA) och Syd (NGOs – mellanhandsorganisationer), är en ovärdig ojämbördig relation av proggkolonialt och vänsterimperialistiskt slag (mina två ord) mellan vita och färgade folk.

Det har också blivit en myspysig kortsiktig och individualistisk trendgrej att volontärturista på typ barnhem på morgonen, och snorkla på eftermiddagen. Jag tillbringade själv sex år som volontär med ärligt hjälpuppsåt i Bolivia, men jag ifrågasätter idag starkt vilken nytta vi alla egentligen gjorde. I min dåvarande solidaritetsorganisation UBV/Latinamerikagrupperna skämtade (?) vissa om att volontäruppdraget var ”din biljett till Sydamerika”.

I boken framgår vad vi i väst kan göra istället för ensidigt bistånd; Se till att multinationella företag betalar skatt i Afrika. Hindra skatteflykt och korruption via västliga banker. Betala mänskliga löner i västföretag i Syd, och rättvist för de fattiga ländernas produkter. Återbetala de pengar kleptokratiska afrikanska statschefer gömt i västliga bankvalv.

Låt vidare bli att beslagta bördiga afrikanska jordar för Nords räkning. Sluta locka bort utbildade från Afrika (hjärnflykt) – de behövs i sina hemländer. Många regeringar vädjar till dem att vara patrioter och återvända hem från väst för att solidariskt hjälpa sina fattigare landsmän med samhällsförbättringarna. Lär jämlikt av varandra mellan Syd och Nord!

Ett stort minus i boken är att Erika Bjerström, korrespondent och utlandskommentator för SVT:s Rapport, har påverkats av en del afrikanskt politikergnäll till att vackla i frågan om politisk demokrati och mänskliga rättigheter. Ändamålen helgar inte medlen – diktatur och kränkningar av människor är alltid fel – de kan inte rättfärdigas av eventuell ekonomisk effektivitet. Demokrati och MR är framförallt värden i sig, och en självklar rättighet om man som demokrat tror på alla människors lika värde.

Kinas stora olje- och råvarusug driver på ekonomierna i Afrika, liksom Indiens och Brasiliens växande inflytande.  Väst sökte låglönearbetare och fann dem i Kina, som blev världens verkstad. Nu söker Kina (där lönerna börjat öka efter facklig kamp) i sin tur låglönearbetare i Afrika – som kanske på sikt kan bli den nya världsfabriken. Syd-Syd-samarbetet ökar, och Väst eller Nords unilaterla dominans över jorden är äntligen överefter 500 år (mitt utrop)!

När lönerna så småningom stiger även i Afrika kan världskapitalismenrent konkret se sig i månen efter en ny plats med underbetalda arbetare (ha, säger jag!). Samtidigt gör Syds industrialisering att världens arbetarklass aldrig någonsin förr i historien har varit så stor och viktig.

Som boken beskriver stiger kraven på förbättringar, och kunskapen om förhållandena i resten av världen, bland de fattiga folkens många otåliga unga som ska fylla de nya fabrikerna. Jag undrar och hoppas: Är det från Afrikas, Latinamerikas och Asiens fabriksområden och arbetarkvarter som kampen för en rättvis världsordning ska utgå?

Hans Norebrink

PS Å andra sidan. Om allt verkligen går så bra i Afrika, som boken ger sken av, med nya jobb- och tjänstemöjligheter för även outbildade – Varför i h-e riskerar så många afrikaner livet på Medelhavet för att komma till ett bedagat och krisande Europa, där det finns allt färre lågutbildningsjobb, som även de inhemska arbetslösa konkurrerar om, samtidigt som rasismen växer?

Läs mer: AB, GP, SMP, SVD, FM, ÖAB, Bergh, Journalisten, HD, NSD, Sydsv, LM, BT, DT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements