Brist på mat gjorde att vi kan dricka mjölk

En majoritet av befolkningen i Norden kan dricka mjölk som vuxna. Denna förmåga har utvecklats på relativt kort tid som en följd av brist på mat. De som kunde dricka mjölk som vuxna överlevde helt enkelt perioder med kalla vintrar och brist på annan mat. Det är helt enkelt en anpassning till bistra levnadsförhållanden:

Genom datasimuleringar av DNA-analyserna blev det tydligt att förmågan utvecklats genom så kallad positiv selektion. Spanjorernas förmåga att dricka mjölk har med andra ord utvecklats genom mutationer – inte genom att ha ”blandat” sina gener med nordbor, vilket varit tesen.

– Vi har alltid vetat att det handlat om positiv selektion i Sverige, Finland och Nordeuropa, men vi visste inte att så var fallet i Spanien, säger Oddný Sverrisdóttir till SVT.

Forskarnas nya teori – som de menar är svår att blunda för – lyder att vuxna européer lärt sig dricka mjölk till följd av svält.

– När det inte fanns något annat att äta, kan de som kunde dricka mjölk fortfarande leva och få barn och kunde då föra vidare sina gener till nästa generation, säger Oddný Sverrisdóttir.

Anpassningen finns faktiskt i stora delar av Europa, men sällan på andra håll i världen. Exempelvis kan en tredjedel av befolkningen i Spanien dricka mjölk som vuxna. Att kunna göra det kanske är onormalt i större delen av världen, men inte i Norden och inte i Europa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements