Förintelsens minnesdag

Idag ordnas en lång rad arrangemang olika platser i Sverige till åminnelse av förintelsen som drabbade judar, romer, socialister, kommunister, homosexuella, psykiskt sjuka, handikappade och andra som avvek från nazisternas ideal. En dag att minnas rasismens brott, fascismens brott, nazismens brott. En dag att tänka på att fascismen återigen växer i Europa och att de svenska Sverigedemokraterna är en del av det. Det är en dga då vi måste fundera på hur fascism och rasism ska bekämpas. Att det måste bekämpas är uppenbart.

I Göteborg är det två arrangemang. Ett i universitetets aula på Vasagatan och ett annat arrangemang därefter i synagogan.

Samling för demokrati

Till åminnelse av Förintelsen inbjuds ni till samling för demokrati och mänskliga rättigheter, mot nazism och politiskt våld. Minnesdagen arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och riksdagspartierna i Göteborg, i samarbete med Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Judiska församlingen i Göteborg.

Den 27 januari 2014

kl. 16.00–18.00 i universitetets aula, Vasaparken, Göteborg

Moderator George Braun, Judiska församlingen

Program

16.00 Inledning, Göteborgs universitet
16.10 Erik Ullenhag, Integrationsminister
16.40 Hvitfeldtska gymnasiets kammarkör, under ledning av Martin Bagge
16.50 Paus
17.15 Hvitfeldtska gymnasiets kammarkör
17.25 Rose Lagercrantz, författare
17.50 Avslutning, landshövding Lars Bäckström, Länsstyrelsen

Minneshögtid för Förintelsens offer

Årsdagen av Auschwitz befrielse har officiellt i Sverige och många andra länder proklamerats som minnesdag över Förintelsen.

Minneshögtiden för Förintelsens och rasismens offer genomförs i solidarisk samverkan över religionsgränserna.under arrangemang av Judiska Församlingen i Göteborg, Svenska Kyrkan Göteborgs Stift och Levande Historia i Göteborg.

Vid högtidligheten i Göteborgs Synagoga måndag den 27 januari kl 18:30, som kommer att inramas av musik, kommer representanter för överlevande, för religiösa samfund och från kommunen att medverka.

För fler arrangemang och fler orter se listan på Levande Historia.

Intressant?
Media: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements