Några få storföretag dominerar frömarknaden

UtsädeLivsmedelsproduktionen i världen är beroende av utsäde och utsädesproduktion eller med andra ord fröproduktion och frön. Tillverkning och handel med utsäde (frön) för livsmedelsproduktion i världen och EU domineras av ett fåtal företag visar en rapport från de grönas EU-parlamentsgrupp.

De viktigaste fröernas andel inom handeln med utsäde och fröer inom Europa är följande (miljoner Euro, andel av den totala fröhandeln).

Sädesslag inklusive bönor, linser etc – 2730 – 39%
Majs – 1820 – 26%
Potatis – 980 – 14%
Grönsaker – 770 – 11%
Olje- och fiberväxter – 280 – 4%
Sugar Beet – 210 – 3%
Gräs – 210 – 3%

Ett fåtal företag dominerar frö- och utsädeshandeln i världen, de tio största kontrollerade 62% av den totala handeln år 2012. Dessa tio var (omsättningen miljoner dollar, andel):

  • Monsanto (USA) – 9 800 – 21,8%
  • Du Pont Pioneer (USA) – 7 000 – 15,5%
  • Syngenta (CH) – 3 200 – 7,1%
  • Limagrain (FR) – 1 700 – 3,8%
  • Winfield (USA) – 1 300 – 3,5%
  • KWS (DE) – 1 300 – 2,9%
  • Dow (USA) – 1 000 – 2,9%
  • Bayer (DE) – ? – 2,2%
  • Sakata (JP) – ? – 1,0%

Koncentrationen på företagssidan har ökat kraftigt de senaste 30 åren. 1985 kontrollerade de 10 största utsädesföretagen enbart 12,5% av handeln, 1996 hade andelen ökat till 16,7%. Därefter gick koncentrationen snabbare och 2009 kontrollerade de tio största företagen 43,8% av handeln vilket alltså ökat till 62% år 2012. Limagrain och Pioneer (numera ägt av Du Pont) är de enda företag som hela tiden hört till de tio största.

Frankrike är Europas största marknad för utsäde. De tio största företagen inom den franska frö- och utsädeshandeln är Limagrain (19%), Syngenta (16%), Dupont-Pioneer (8%), RAGT (6%), Euralis (5%), Desprez (4%), Maisadour (4%), Caussade (4%) och Monsanto (3%). Totalt kontrollera dessa tio företag 69% av den franska utsädesmarknaden.

När det gäller vissa jordbruksprodukter domineras frömarknaden kraftigt av ett fåtal företag. När det gäller majs som odlas på 13 miljoner hektar inom EU, vilket är 13% av den odlade ytan så står majs för 26% av den totala fröhandeln inom unionen. 5 företag (Pioneer, Syngenta, Limagrain, Monsanto och KWS) äger 51,4% av alla frösorter för majs och de fem största (Pioneer, KWS, Monsanto, Limagrain-Vilmorin och Syngenta) står för 74% av all handel med majsfrö inom EU. Vad det gäller sockerbetsfrön står 4 företag för 86% av marknaden och när det gäller grönsaker står 5 företag för 95%.

När det gäller det viktigaste sädesslaget, vete, är marknadskoncentrationen inte lika stor. Vete odlas på 22 miljoner hektar men marknaden för frön domineras inte av stora fröföretag ännu. 50% av utsädet produceras på bondgårdar (så kallat egenproducerat) och inte av storföretag. Ändå kontrollerar Limagrain 7% av alla frösorter och KWS 4,5%. Av handeln står Limagrain för 16,5%. I Storbritannien (den tredje största utsädesmarknaden i Europa) står KWS för 45%.

Grönsaker har den största koncentrationen till storföretagen vad det gäller handeln med fröer. Grönsaksfröer står för 11% av den totala fröhandeln. När det gäller tomater kontrollerar fem företag (Monsanto 20%, Syngenta 8,8%, Limagrain 8,6%, Bayer 3,6% and Rijk Zwaan 3,7%) 45% av alla sorter. Ett par andra mindre europeiska företag, vid sidan av Rijk Zwaan) är dock viktiga när det gäller grönsaksfröer, nämligen Enza Zaden and Gautier.

Utöver redan nämnda företag finns ytterligare några som hör till de stora fröföretagen i världen, BASF och Land O’Lakes. Många av de stora har dessutom inbördes överenskommelser och licensavtal.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements