Afrofobiska hatbrott – ökande?

Afrofobiska hatbrott (rasism och hatbrott mot svarta) är en relativt vanlig typ av hatbrott. Antalet har enligt undersökningar ökat kraftigt. Men det är inte säkert att de verkligen ökat då det är svårt att särskilja afrofobiska hatbrott då svenska statistik bygger på födelesland och medborgarskap medan det i övrigt inte finns statistik över hudfärg elelr etnicitet. Det är också så att islamfobiska brott och afrofobiska brott i viss utsträckning riktar sig mot samma människor, personer från Somalia. Vilket i grunden är bra. Ungefär en fjärdedel av all hatbrott år 2012 (den senaste statistik som finns tillgänglig) var afrofobiska:

  • År 2012 identifierades uppskattningsvis 940 anmälningar med afrofobiska motiv, vilket är en oökning med 17 procent jämfört med 2011 och en ökning med 24 procent jämfört med 2008.
  • De afrofobiska hatbrotten utgjorde en fjärdedel (24 procent) av de främlingsfientliga/rasistiska anmälningarna år 2012.
  • Olaga hot/ofredande var den vanligaste brottstypen (33 procent) följt av våldsbrott (22 procent). I jämförelse med övriga hatbrottsmotiv är andelen våldsbrott stor.
  • Allmän plats var den vanligaste brottsplatsen (22 procent) och en jämförelsevis hög andel var den utsattas arbetsplats (14 procent).
  • I över hälften av fallen (56 procent) var gärningspersonen obekant för den utsatta.
  • 64 procent av anmälningarna från år 2011 var tekniskt uppklarade i början av april 2013. I 8 procent av fallen hade en person knutits till brottet.

Afrofobiska hatbrott är brott som oftare klaras upp i förhållande till andra hatbrott. Även personuppklaringen är högre än för andra hatbrott. Som jag redan tidigare påpekat finns inget i siffrorna som tyder på att afrofobin ökar i samhället. Ökningen av de afrofoba hatbrotten kan lika gärna bero på att vi har fler personer med ursprung i Afrika numera än vad som fanns förr. Inte heller visar siffrorna på att rasismen ökar. Det finns andra undersökningar som faktiskt visar att rasismen i Sverige minskar och har minskat under lång tid. Eventuellt kan det ha skett ett trendbrott det senaste året, men det återstår att se,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements