Var tredje ung kvinna har inte blivit utsatt för sexuellt tvång

Idag påstår Fria Tidningar i en artikel att var tredje ung kvinna blivit utsatt för sexuellt tvång. Slutsatsen baseras på en enkätundersökning som genomförts vid Lunds Universitet. Problemet är att det inte går att dra en enda generell slutsats från den aktuella undersökningen. Av flera anledningar.

Urvalet är sannolikt  inte representativt och svarsfrekvensen är för låg. Det enda som med säkerhet kan sägas med utgångspunkt från enkäten är att var tredje ung kvinna som svarade har varit utsatt för vad de anser vara sexuellt tvång:

Studien bygger på en enkätstudie som skickats ut till 7 000 ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 29 år i Skåne. Svarsfrekvensen var 45 procent. Av dessa svarade 36 procent av unga kvinnor och 17 procent av unga män att de hade erfarenhet av att ha blivit utsatta för sexuellt tvång.

Vill vi veta hur det verkligen är måste vi går till riktiga undersökningar som kan användas för att dra generella slutsatser. Den viktigaste undersökningen i sammanhanget är Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Där kan vi läsa följande:

  • Utsattheten för sexualbrott har varit relativt oförändrad de senaste åren. I NTU 2013 uppger 0,8 procent att de utsatts för sexualbrott under 2012.
  • Utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män och vanligast i åldersgruppen 20–24 år.
  • Den vanligaste brottsplatsen är en allmän plats, och det vanligaste är att gärningspersonen är okänd för den utsatte.

Vidare kan vi se att endast 10% av sexualbrotten polisanmäls, vilket förstås är mycket lågt. När det gäller personrån anmäls 48%.

Utsatthet för sexualbrott är betydligt högre för kvinnor än för män:

Betydligt fler kvinnor än män uppger att de utsatts för sexualbrott. Under 2012 blev 1,4 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen sexuellt tvingade, angripna eller ofredade. Skillnaden mellan män och kvinnor har varit relativt oförändrad sedan 2005.

Utsatthet för sexualbrott är vanligast i de tre yngsta åldersgrupperna (16–19 år, 20–24 år respektive 25–34 år), där andelen utsatta är mellan 1,7 och 1,9 procent.

För kvinnor skiljer sig utsattheten relativt kraftigt mellan åldersgrup­perna (0,3–3,8 %), medan män uppger att de utsatts för sexualbrott i nästan samma (relativt låga) utsträckning (0,1–0,5 %), oavsett vilken åldersgrupp som studeras. Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år; 3,8 procent uppger att de utsattes för sexualbrott 2012.

Den verkliga andelen unga kvinnor som utsatts för sexuellt tvång är alltså inte 36% utan bara en tiondel därav, 3,8%. Fria Tidningars journalister och redaktörer borde lära sig att läsa och förstå undersökningar samt lära sig var riktiga fakta finns och kan hämtas fram.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements