50 000 nya bostäder i Göteborg år 2035

Förutom att det antalet bostäder sannolikt är för litet så tvivlar jag på att så många kommer att byggas om inte den statliga bostadspolitiken förändras radikalt. Den plan som finns har dock en bra och vettig inriktning. Prioriterade utbyggnadsområden är i huvudsak områden med anknytning till innerstaden. Meningen är att bebygga dessa områden tätare och öka befolkningstätheten. Flertalet av dessa områden har redan idag bra kollektivtrafik och där finns ofta många arbetsplatser hävdar de som gjort planen. Som vi ska se så är de påståendena inte korrekta.

Det handlar till stor del om många av de gamla miljonprogramsområdena, men också om Brämaregården, Kålltorp och andra områden precis runt stadskärnan. Prioriterade utbyggnadsområden är enligt planen:

  • Wieselgrensplatsen–Biskopsgården
  • Eriksberg
  • Tuve
  • Brunnsbo–Backa
  • Kärra
  • Munkebäck–Kålltorp
  • Angered–Hammarkullen–Hjällbo
  • Gamlestaden–Kortedala–Bergsjön
  • Högsbo–Frölunda–Tynnered

Enligt planen har dessa områden bra kollektivtrafik och låg befolkningstäthet med stora möjligheter till att få fler bostäder. Men det är ju inte riktigt sant. Backa saknar bra kollektivtrafik då den spårbundna trafiken inte byggts ut trots att det var planen när stadsdelen byggdes på 1960-talet. Tuve och Kärra saknar också bra kollektivtrafik men där har det aldrig ens funnits planer på en bra kollektivtrafik. Från Bergsjön, Frölunda och Biskopsgården är kollektivtrafiken också usel. Den är för långsam. Eriksberg har inte heller nån bra kollektivtrafik idag. Bussar räcker inte till. Det behövs spårbunden trafik.

Flera av de nämnda områdena saknar också i stort sett alla former av arbetstillfällen. Det gäller Angered (inklusive Hammarkullen och Hjällbo), Bergsjön, Kortedala, Biskopsgården, Tuve, Backa (om inte Backadalen på andra sidan motorvägen räknas), Tynnered och Högsbo.

I Innerstaden beräknat utredningen att det fram till 2022 ska kunna byggas 9 000 nya bostäder. I Innerstaden räknar de då med hela norra Älvstranden från Eriksberg till Tingstad. Men området längs med Mölndalsvägen och Guldheden räknas inte. Inte heller Majorna, Olskroken och Örgryte. Dess områden anses dock som viktiga och mer bostäder i dessa områden ses som en utbyggnad av innerstaden. Efter 2022 beräknas det kunna byggas 15 000 bostäder i detta område. Till stor del handlar det väl i det första skedet om Eriksberg och i det andra skedet om Gullbergsvass.

I miljonprogramsområden och landshövdingehusområdena som planen kallar för mellanstaden är motsvarande siffror 15 000 bostäder innan 2022 och cirka 30 000 efter 2022. Enligt de planer som finns kommer det mesta uppenbarligen att byggas på centrala Hisingen med starkt ökad befolkningstäthet där. I de områden som ses som områden där innerstaden kan tänkas växa tänker sig planen ungefär 1 000 bostäder i öster (Olskroken, Lunden), 5 000 i söder (Krokslätt, Guldheden) och cirka 4 000 i väster (Majorna, Kungsladugård).

En hyfsad plan för utbyggnad av Göteborg är det. men inte tillräcklig. Exempelvis går det att förtäta Johanneberg och Guldheden mycket mer än vad planen förutsätter. Samma gäller Gråberget och andra mindre miljonprogramområden och områden med solgårdar i centrala eller nästan centrala delar av Göteborg. Dessutom behövs det en bättre kollektivtrafik. Snabbare, effektivare. Mer om det i ett annat inlägg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements