Sverige ligger inte över snittet för sexuellt våld

Den som påstår det vet inget om kriminalstatistik. I verkligheten ligger Sverige långt under snittet i världen vad det gäller sexuellt våld. I de flesta länder är statistiken usel och anmälningsbenägenheten mycket låg. I Sverige är statistiken utmärkt anmälningsbenägenheten högre (men ändå låg) än i nästan alla andra länder och jämförs anmälda våldtäktsbrott så  kommer Sverige att hamnar mycket högt. Dessutom är mycket av det som i Sverige är våldtäkt rent juridiskt inte våldtäkt i de flesta länder.

Enligt en undersökning som presenterats i Lancet ska det vara så att fler än 7,7% av svenska kvinnor uppger att de utsatts för sexuellt våld. Jag vet inte hur de hittar den siffran, men det finns i Sverige egentligen bara en undersökning som är tillförlitlig i dessa sammanhang, Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Där kan vi läsa följande:

  • Utsattheten för sexualbrott har varit relativt oförändrad de senaste åren. I NTU 2013 uppger 0,8 procent att de utsatts för sexualbrott under 2012.
  • Utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män och vanligast i åldersgruppen 20–24 år.
  • Den vanligaste brottsplatsen är en allmän plats, och det vanligaste är att gärningspersonen är okänd för den utsatte.

Det är en rätt stor skillnad på 7,7% och 0,8%. Den senare siffran omfattar dessutom alla typer av sexualbrott. Det finns uppenbarligen ingen grund för Lancets påståenden. Vidare:

Betydligt fler kvinnor än män uppger att de utsatts för sexualbrott. Under 2012 blev 1,4 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen sexuellt tvingade, angripna eller ofredade. Skillnaden mellan män och kvinnor har varit relativt oförändrad sedan 2005.

Utsatthet för sexualbrott är vanligast i de tre yngsta åldersgrupperna (16–19 år, 20–24 år respektive 25–34 år), där andelen utsatta är mellan 1,7 och 1,9 procent.

För kvinnor skiljer sig utsattheten relativt kraftigt mellan åldersgrup­perna (0,3–3,8 %), medan män uppger att de utsatts för sexualbrott i nästan samma (relativt låga) utsträckning (0,1–0,5 %), oavsett vilken åldersgrupp som studeras. Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år; 3,8 procent uppger att de utsattes för sexualbrott 2012.

I verkligheten ligger alltså Sverige mycket lågt när de gäller sexuella våldsbrott. Lancet har väl sannolikt använt sig av fler av de många odugliga och ovetenskapliga studier som finns. Som exempelvis den som presenterades av Fria Tidningar förra veckan och som gjordes vid Lunds Universitet. Vad gäller journalisterna som sprider Lancets felaktiga uppgifter vidare är det bara att konstatera att de har noll koll på frågan, noll koll på hur verkligheten i Sverige kan kollas upp, noll koll på vilka undersökningar och rapporter som är korrekta osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements