Folk dör av influensa

Varje år. Det dör hundratals människor varje år av influensa. Vissa år tusentals. I Sverige. Vanlig influensa dödar fler än den kallade svininfluensan. Det beror främst på att många riktigt gamla personer ofta är immuna eller delvis immuna mot svininfluensan men inte mot vanlig influensa. Svininfluensa drabbar alltså sällan de äldsta medan vanlig influensa gör det. Äldre har svagare immunförsvar och dör oftare av influensa än yngre.

Svininfluensan drabbar i högre utsträckning yngre och resulterar ibland i dödsfall. Yngre människor än vad som normalt dör i influensa. Därför brukar det uppmärksammas mer. Men svininfluensa är inte farligare och dödligare än annan influensa.

Vill någon minska risken för att insjukna i influensa och risken att dö i influensa så är det vettiga att vaccinera sig. Det ämne (eller de ämnen) som de flesta tror orsakade problem, narkolepsi, för en del unga och barn vid den stora (och helt onödiga) massvaccineringen år 2009 finns normalt inte i influensavaccin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements