Ta bort rikemansavdragen

Det finns ett antal skatteavdrag som minskar skatten för människor. De som gynnas av dessa avdrag är framförallt rika. Det handlar om rikemansavdragen, avdrag som har det gemensamt att de alla börjar med bokstaven R. Ränteavdrag, reseavdrag, ROT och RUT.

De tre sistnämnda kan tas bort rakt av. Utan funderingar. Ränteavdraget är lite mer komplicerat för det är ibland det enda som gör att folk med relativt små inkomster faktiskt kan bo i småhus, i villa. Där behövs en avveckling på sikt där det möjliggörs för låginkomsttagare att bo i småhus. Det finns också andra skatteavdrag, minskad moms etc, som behöver tas bort. Oftast för att det helt enkelt är meningslösa.  Några LO-ekonomer skriver med anledning av en rapport från LO följande i DN om detta:

Klyftorna har vuxit sedan 1980-talet. Trots denna utveckling har politiken fattat många beslut som försämrat skattesystemets omfördelande kraft. Ett märkligt beslut var att avskaffa arvsskatten, viket gör att Sverige nu tillhör en minoritet av EU-länder där ärvda förmögenheter är skattebefriade.

Hushållens skulder är rekordstora. Men fakta är att de ökade skulderna i hög utsträckning är resultatet av dåliga politiska beslut, inte minst på skatteområdet. Flera förändringar har genomförts som gjort det mer gynnsamt att äga och därmed belåna dyra bostäder, vilket förvärrat skuldsättningsproblematiken.

Sverige är i stort behov av en skattereform. I dag är skatterna ett partipolitiskt infekterat område. Men det är vår förhoppning att det politiska klimatet efter valet blir mer konstruktivt. Den regering som tillträder i höst bör tillsätta en eller flera utredningar som får i uppdrag att brett se över skattesystemet med målet att en ny reform ska komma på plats senaste inför valet 2018.

 

De föreslår därefter bland annat borttagna avdrag, att arvsskatten ska återinföras, att fastighetsskatten måste ses över, jobbskatteavdragen göras om till grundavdrag, att undantagen i kapitalbeskattningen måste ses över och att bolagsskatten måste harmonieras inom EU så ett tryck neråt vad det gäller denna stoppas.

– Sverige står inför stora utmaningar. Ett centralt reformområde för framtiden är en bred skattereform. Det är vår förhoppning att den regering som tillträder efter valet i höst, oavsett politisk färg, väljer att tillsätta en bred översyn av hela skattesystemet, säger Ola Pettersson, chefsekonom LO.

– Idag är skatterna ett partipolitiskt infekterat område. Men det är vår förhoppning att det politiska klimatet efter valet blir mer konstruktivt. Den regering som tillräder i höst bör tillsätta en eller flera utredningar som får i uppdrag att brett se över skattesystemet, säger Ola Pettersson.

LO-ekonomerna belyser rapporten sju centrala områden som en ny skattereform behöver innehålla förslag och förändringar kring:

Välfärden. Finansieringen av den framtida välfärden bör i första hand ske genom en effektivare sysselsättningspolitik. Men skatter kan behöva höjas.

Enhetlighet. Under de senaste åren har hundratals undantag införts vilket gör att skattesystemet idag mest liknar en schweizerost.

Fördelningsprofilen. Man bör se över och avskaffa olika typer av avdrag som sänker den genomsnittliga skattenivån för höginkomsttagare.

Inkomstbeskattningen. Jobbskatteavdraget är effektivast för de grupper som gör ett aktivt val mellan att arbeta och inte arbeta. Men avdraget har inte någon större effekt för de som redan är i arbete.

Hushållens skulder. Den samlade beskattningen av bostäder behöver ses över tillsammans med en översyn av bostadspolitiken.

Klimat och miljöskatter. Principen om att den som orsakar miljökostnader ska betala för skadorna bör vara vägledande.

Internationaliseringen. Finanssektorn måste möta internationella skatter. Bolagsskatten är en skatt där det sker en kontinuerlig internationell press nedåt och där vi ser ett behov av en ökad harmonisering inom EU.

Allt som LO föreslår är självklart bra förslag. Den omfördelning från fattig till rik som den nuvarande regeringen ägnat sig åt måste stoppas. Och bytas ut mot en politik för fattiga och arbetare. En politik som gynnar vanligt folk.

Läs hela rapportenTid för en bred skatteöversyn. Sverige behöver en skattereform.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements