Vänstern valde valvinnare

Vänsterpartiet Storstockholm spikade igår, lördag, sin riksdagslista för hela Stockholms stad och län. Listan toppas av partiordförande Jonas Sjöstedt. Tvåa på listan är Karin Rågsjö, tidigare gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus. Riksdagslistans tredje namn är Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Jag är väldigt glad över förtroendet jag fått. Stockholm är utan motstycke den del av landet där privatiseringsexperimentet gått längst. Folk är trötta på det och på borgerlig politik. Vi vänsterpartister har förslagen som gör Stockholm till en bättre stad att leva i, med fler bostäder, utbyggd kollektivtrafik och satsningar på välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

– Det känns fantastiskt kul och viktigt att få vara med och ta fajten mot privatiseringar och högerpolitik också på riksnivå. Efter att ha sett hur högern förstört Stockholm är jag övertygad om hur avgörande det är att vi får en ny regering och en ny politik i Sverige säger Karin Rågsjö.

– Jag vill kämpa för en social bostadspolitik som ger varje ungdom och varje individ rätt till en egen bostad som man har råd med. Jag vill också kämpa för ett Sverige där kvinnor får lika lön som män och ett land och en värld där kvinnor har rätt till sina egna kroppar. Vi måste låta förorternas röster höras, och bli lika mycket värda oavsett kön, etnicitet och klass, säger Amineh Kakabaveh.

Riksdagslistan som fastställdes av Vänsterpartiets valkonferens har följande personer på de tio första platserna:

1. Jonas Sjöstedt, Stockholm
2. Karin Rågsjö, Stockholm
3. Amineh Kakabaveh, Stockholm
4. Jens Holm, Stockholm
5. Nooshi Dadgostar, Botkyrka
6. Ali Esbati, Stockholm
7. Jenny Bengtsson, Stockholm
8. Lina Hjort, Stockholm
9. Freddy Grip, Stockholm
10. Fransisco Contreras, Öst

Vänsterpartiets valsedel har totalt 28 kandidater. Av toppkandidaterna har jag stort förtroende för Jonas Sjöstedt även om vi kanske inte alltid tycker samma och bland till och med helt olika. Ali Esbati är en trevlig prick och skriver ofta mycket bra grejer, men ingen jag skulle rösta på. För mig tillhör han en mer ”stalinistisk” falang inom vänsterpartiet för vilken jag inte har så stort förtroende. Fransisco Contreras är en person som jag bara har god erfarenheter av och bara hört gott om. Om Jens Holm har jag också bar hört gott, men det säger väl egentligen inte så mycket.

Det märkliga, eller kanske inte så märkligt egentligen, är att jag inte hört mycket alls om kvinnorna på listan. Deras namn förstås, men inte mycket mer. Kanske är det symptomatiskt och visar på hur samhället fungerar. Män uppmärksammas mer. Och för hur jag som medelålders man fungerar: Uppmärksammar män mer i politisk sammanhang. För att kompensera för det publicerar jag presentationer av kvinnorna  här:

Amineh Kakabaveh, Ska?rholmen

Fo?dd: 1970

Sysselsa?ttning: Riksdagsledamot, tja?nstledig fra?n Botkyrka socialfo?rvaltning.

De tre politiska fra?gor som intresserar dig mest? Under denna mandatperiod har vi jobbat mest med bostadsfra?gorna. Men mitt engagemang fo?r ja?msta?lldhet, mot hedersva?ldet och fo?r internationell solidaritet och ra?ttvisa samt yttrandefrihet och demokrati – har breddat mitt politiska spektra inte bara till Sverige och Stockholm utan da?r ora?ttvisor och fo?rtryck a?r.

Varfo?r kandiderar du till riksdagen? Det engagemang och de va?ljarkontakter mitt arbete skapat fo?r att ett annat samha?lle a?r mo?jligt, beho?ver Va?nsterpartiet.

Jenny Bengtsson, Hotell- och resturangva?nstern

Fo?dd: 1983

Sysselsa?ttning: Casino Host (receptionist) pa? Casino Cosmopol i Stockholm. Ordfo?rande fo?r Hotell- och restaurangfacket avdelning 02 Stockholm Gotland.

Partiuppdrag: Ordfo?rande i Hotell- och restaurangva?nstern. Va?nsterpartiets facklig-politiska samordningsgrupp. Kampanjgruppen fo?r arbetslivskampanjen. Tidigare distriktsstyrelseledamot och ledamot i VU, Va?nsterpartiet Storstockholm

Parlamentariska uppdrag, tidigare och nuvarande: Inga parlamentariska uppdrag

De tre politiska fra?gor som intresserar Dig mest? Arbetsra?tt och arbetsmiljo?: Att lyckosamt fo?rsvara fasta ansta?llningar, kra?va sin ra?tt till heltid eller att ha?vda sin ra?tt pa? arbetet a?r idag en utopi fo?r de flesta.

[…]

Aktiv arbetsmarknadspolitik: Menar man allvar med att vilja ordna arbetsmarknaden och skapa verkliga fo?rutsa?ttningar fo?r samha?llet att ga? frama?t kra?vs en bra aktiv arbetsmarknadspolitik.

[…]

Ja?msta?lldhetspolitik och kvinnors ra?tt: I Sverige har mycket ha?nt i fra?ga om ja?msta?lldhet under de senaste hundra a?ren. Men kampen kan inte sluta vid kvinnors ro?stra?tt, eller ”ra?tten” att inte bli diskriminerad vid graviditet eller fo?ra?ldraskap.

Varfo?r kandiderar du till riksdagen? Idag kan va?r arbetsmarknad ka?nnetecknas vid en experimentverkstad fo?r politiska beslut. Beslut som ofta fattats av ma?nniskor som aldrig varit i na?mnva?rd kontakt med arbetsmarknadens parter, a?n mindre med lokala fackliga organ- isationer, pa? arbetsplatserna, pa? golven, i verk- samheterna och fo?retagen. Jag a?r en vanlig arbetstagare, en facklig representant, en kvinna.

Karin Ra?gsjo?, Vita Bergen

Fo?dd: 1955

Sysselsa?ttning: Kommunikationsstrateg pa? SMI

Partiuppdrag: Kommunfullma?ktige Stockholm. Vice gruppledare, vice ordf. i arbetsmarknadsna?mnden, Partistyrelsen.

Parlamentariska uppdrag: Stockholms fullma?ktige ordinarie sedan 2006. Ersa?ttare 2002-2006 Tidigare i Stadsdelen So?dermalm, a?ven ordfo?rande i partifo?reningen Vita bergen 1997-2002

De tre politiska fra?gor som intresserar Dig mest? • Socialpolitik • Utbildningspolitik
• Arbetsmarknadspolitik. Och den politik som leder till minskade klyftor.

Varfo?r kandiderar du till riksdagen? Anser att jag kan tillfo?ra ett storstadsperspektiv pa? de fra?gor jag skulle vilja driva. Jag har stor erfarenhet av parlamentariskt arbete och att driva opinionsarbete utifra?n politiska sakfra?gor. Jag anser att jag med den bakgrund jag har och med de na?tverk jag har inom olika omra?den.

Lina Hjorth, A?lvsjo?-Ha?gersten

Fo?dd: 1979

Sysselsa?ttning: Fiskal (domare under utbildning) pa? Fo?rvaltningsra?tt/ Kammarra?tt

Partiuppdrag: Nuvarande: Stockholmsdistriktets miljo?- och klimatutskott. Tidigare: Distriktsordfo?rande fo?r Ung Va?nster Storstockholm 1998-2003, Ung Va?nsters fo?rbunds- styrelse 2 kongressperioder, Va?nsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse, ett antal lokala klubbar och partifo?reningsstyrelser m.m.

Parlamentariska uppdrag: Na?mndeman i Migrationsdomstolen

De tre politiska fra?gor som intresserar Dig mest? Klimat/miljo?: Det finns ingen fra?ga som a?r sa? brinnande akut som klimatfra?gan. Jag vill verka fo?r att Va?nsterpartiet blir en a?nnu starkare kraft i arbetet fo?r en klimatomsta?llning som fo?renar en ha?llbar framtid med social ra?ttvisa.

Feminism: Har varit min stora fra?ga sedan tona?ren. Pa? 90-talet var jag en av de som drev Ung Va?nsters feministiska arbete med bl.a. ja?m- sta?lldhetsgrupper och sja?lvfo?rsvar, jag har la?st genusvetenskap pa? universitetet och fo?rso?ker att ha?lla mig uppdaterad pa? feministisk praktik och teori.

Socialpolitik: Ho?gerns demolering av va?ra socialfo?rsa?kringssystem a?r, fo?rutom att vara bedro?vligt uppro?rande, ocksa? omra?den jag arbetat med som jurist i ma?nga a?r och da?rfo?r har ett extra intresse av.

Varfo?r kandiderar du till riksdagen? De senaste 5 a?ren har jag lagt hela mitt politiska engagemang pa? klimatfra?gan i olika former och inom olika organisationer/fo?reningar, allt fra?n arbete mot Fo?rbifart Stockholm till fo?rela?sningar pa? skolor och stora nationella och internationella samarbeten med olika miljo?- och klimatorganisationer.

Nooshi Dadgostar, Botkyrka

Fo?dd: 1985

Sysselsa?ttning: Student

Partiuppdrag: Valberedare fo?r V Botkyrka och kampanjgruppen Alby a?r inte till salu. Ersa?ttare i partistyrelsen.

Parlamentariska uppdrag: Fo?ljande kommunala uppdrag i Botkyrka kommun: ersa?ttare i utbildningsna?mnden, vice ordf. i dialogforum Tumba, styrelseledamot i Botkyrkabyggen, ersa?ttare i fullma?ktige.

De tre politiska fra?gor som intresserar Dig mest? 1. Utbildningsfra?gorna a?r centrala ba?de fo?r att fa? ner arbetslo?sheten och fo?r att fortsa?tta vara en nation som konkurrerar med kunskap ista?llet fo?r lo?ner. En av arbetarro?relsens viktigaste fra?ga a?r att hitta tillbaka till en sammanha?l- len skola med ho?gt kunskapsinneha?ll.

2. Bostadsfra?gorna har engagerat mig mycket den senaste tiden i och med kampanjen Alby a?r inte till salu. Fo?r att beha?lla den ho?ga bostadsstandard vi a?r vana vid kommer det bli allt viktigare att arbeta fo?r en expansion av allma?nnyttan och ett stopp fo?r ombildningar.

3. Arbetsmarknadsfra?gor har jag bra koll pa? dels genom min utbildning dels genom mitt arbete pa? Handels avdelning 20. En fra?ga som pa? ett bra sa?tt kan anva?ndas i va?r argumentation kring vinster i va?lfa?rden. Pa? det sa?ttet kan vi sa?tta va?r pra?gel pa? en fra?ga som alla partier vill fo?r- knippas med.

Varfo?r kandiderar du till riksdagen? Fo?r att jag tror att partiet har va?ldigt stor potential i so?dra la?net och att vi skulle kunna vinna mycket pa? att ha ett starkt namn fra?n Botkyrka.

Det är kortversioner av deras presentationer från Vänsterpartiets presentationslista. Ni kan läsa de längre versionerna där. För er som inte bor i Stockholm ska jag presentera några andra listor vad det lider. I Göteborg blir det en lokal lista för mitt eget parti och såväl regionlista som riksdagslista för Vänsterpartiet. För Malmö blir det riksdagslistan. Sen får vi se om det blir några fler.

När det gäller EU-valet så presenterar jag olika partiers fiskeripolitik på min fiskeblogg Njord.

Intressant?
Media: SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements