Råvaror på havsbotten och i rymden

Med tiden minskar möjligheterna att hitta råvaruresurser på land som går att bryta och är ekonomiskt möjliga att bryta. Då börjar företag leta på andra håll. Det är sen länge välkänt att det på havsbotten finns stora fyndigheter av vissa malmer och mineraler som exempelvis mangan, kobolt, guld, silver. Fyndigheterna ligger djupt och vilka konsekvenser för miljön brytning skulle få är det ingen som vet. Det skulle också vara mycket dyrt och sannolikt få allvarliga politiska konsekvenser. Dessutom är det naturligtvis mycket farligt att bryta malm på omkring 4 000 meters djup:

Kommer exploateringen igång på allvar lurar stora risker bakom hörnen. En av de största är miljöriskerna. Konsekvenserna av att plocka upp exempelvis mangannodulerna från 4000 meters djup är ännu inte kartlagda, men forskare tror på en biologisk massdöd av de organismer som lever i de stora djupen.

De politiska riskerna med mineralutvinning från havsbotten ska inte heller underskattas. Konflikter om rättigheter, liksom konflikter med stater som inte har naturlig kust mot oceanerna, kan i värsta fall hota världsfreden.

Funkar det inte med att bryta malm på djuphavens botten så finns det andra ställen där företag också letar efter brytvärda förekomster av malm. I rymden, på asteroider där det troligen också finns stora förekomster av vissa malmer och mineral men också vatten:

Affärsidén handlar bland annat om att utvinna det vatten som många bedömer finns vid månens kalla poler. Slutmålet, efter sofistikerade transporter i en omloppsbana runt jorden, är att spjälka ned det till syre och väte för att sedan säljas som raketbränsle.

Det är viktigt att få ned vikten. Det kostar nämligen runt 350 000 kronor per kilo att skicka ut någonting från jordens dragningskraft.

Om Shackleton Energy Company kan producera bränslet billigare i rymden än vad det kostar att skicka upp från jorden, kan framtidens satelliter och rymdraketer i stället på väg ut i solsystemet komma att vilja stanna till hos Shackletons och fylla på tanken.

Planen är att den första leveransen bränsle ska kunna säljas inom tio år. Även andra företag har liknande affärsidéer som Shackleton och söker nu efter investerare som tror på att naturresurser från rymden ska kunna skapa mervärde på satsningen.

Läs också: Gruvbrytning på asteroider.

Intressant?
Media: SVD1, 2, DN, Ny Teknik,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements