Förslag i rätt riktning om illegal lastbilstrafik – men inte tillräckligt

Transportstyrelsen presenterade idag förslag på åtgärder för att minska den omfattande illegala yrkestrafiken:

Utredningen föreslår en författningsförändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Författningsändringen ska ge polismyndigheten ökat stöd att begära de uppgifter som krävs enligt cabotagebestämmelserna i förordning (EG) 1072/2009 vid kontroll på väg.

– I EG-förordningen är det inte preciserat när och var uppgifterna ska uppvisas. Enligt gällande EU-bestämmelser kan man inte heller ställa krav på att frakthandlingar ska medföras i fordonet. Det vi däremot kan och ska ställa krav på är att transportföretaget visar de uppgifter som förordningen kräver vid en kontroll. Då kan exempelvis elektronisk överföring vara en nog så viktig möjlighet för transportören att visa att man faktiskt följer de regler som finns, säger Yvonne Wärnfeldt, utredare på Transportstyrelsen.

Utredningen föreslår även införande av en sanktionsavgift i de fall olaga cabotage kan påvisas. Sanktionsavgiften föreslås vara 20 000 kr som måste betalas som förskott vid kontrolltillfället.

Siv Holma ser positivt på ett flertal åtgärder som föreslås mot den illegala åkeritrafiken. Det är på tiden att en lag införs för att direkt på plats förhindra färd för de som inte följer reglerna genom s.k. klampning samt kraftfulla sanktionsavgifter. Det kommer att ge förbättrade möjligheter för polis och tull.

Dessutom kom Transportstyrelsen med förslag för att komma åt tvivelaktig taxitrafik:

Taxiföraren ska lämna en prisuppgift i förväg om det högsta jämförpriset för det fordon som används för färden överstiger 500 kr. Om prisinformationen på taxifordonet till exempel anger 510 kronor som högsta jämförpris, är föraren skyldig att lämna ett högsta pris för resan.

– Det finns många exempel där taxikunder tycker att de har fått betala överpriser för en resa eftersom det högsta jämförpriset varit högt. Med vårt förslag kan kunden redan innan resan påbörjas göra en bedömning av om kunden tycker att priset är skäligt och slipper då obehagliga överraskningar vid resans slut, säger Maria Åkerlund, utredare av taxiverksamheten på Transportstyrelsen.

Det pris som taxiföraren anger ska lämnas på ett beständigt sätt. Med beständigt sätt menas att priset ska anges på papper, via SMS eller på annat sätt för att undvika ord-mot-ord-situationer.

Transportstyrelsen föreslår även följande:

  • För att föraren lättare ska hitta till passagerares resmål ska Transportstyrelsen modernisera teoriprovet i kartläsning. Därutöver ska körprovet för taxiförarlegitimation utökas med ett moment för att kontrollera att den som vill bli taxiförare kan hitta till olika resmål.

  • Dessutom föreslår Transportstyrelsen ett teoretiskt prov i lokalkännedom för förare som ska arbeta i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

  • Taxametern i taxin måste vara besiktad för att taxifordonet ska få användas. Polisen ska kunna omhänderta registreringsskylten om taxametern vid kontroll inte fungerar som den ska eller är obesiktad.

– Jag hade hoppats på skarpare förslag för att de som beställer en transport inte använder sig av illegal trafik. Vänsterpartiet kommer att föreslå ytterligare åtgärder både för åkeri- och taxinäringen när propositionen kommer för att stärka seriös verksamhet och goda arbetsvillkor. Inför vi därutöver en kilometerskatt för tung trafik i Sverige skapas goda förutsättningar för kontrollerande myndigheter att se till att vi äntligen får rimliga villkor med legal trafik på våra vägar, säger Siv Holma.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements