Kan en man vara feminist, kan en vit vara antirasist?

Självklart är mitt spontana svar på frågan. Ingen skulle tycka det var fel om män utgjorde hälften av deltagarna på demonstrationerna den 8 mars. Ingen tycker det är fel att kvinnor ska kunna organisera sig separatistiskt eller att kvinnor borde ha hälften av alla maktpositioner i samhället.

Däremot finns det gott om folk, ofta vänsterfolk, som tycker att en vit man inte överhuvudtaget har rätt att uttala sig om rasism eller definiera vad rasism är. De tycker det är fel med demonstrationer mot rasism där majoriteten är vita. Jag tycker det är bra. Jag tycker också att alla har rätten att och kan uttala sig om rasism. Det finns ingen som blir bättre eller mer antirasist bara för att den inte har ett son-namn eller har mörkare hår eller skinn.

I ett samhälle där 95% av befolkningen är vita och där endast 15% är invandrare vore det väldigt märkligt och mycket oroväckande om inte majoriteten i en antirasistisk demonstration var vit och inte invandrad. Det är möjligt att en del invandrare och ”icke-vita” tycker det är jobbigt att gå med i en demonstration med majoritet vita, men de får väl ordna egna separatistiska antirasistiska demonstrationer då. Ingenting hindrar dem. Men jag tror att om en antirasistiska demonstrationer uttryckligen ordnas på ett sätt så att ”vita” eller icke-invandrare förbjuds att delta kommer det att stärka rasistiska krafter i samhället. Inte motverka dem. Men de kan ju också välja att gå med i de demonstrationer mot rasism som har ”vit” majoritet.

Däremot är det ett problem om alla talare i en demonstration mot rasism är vita medelålders män. Sånt kan motverkas genom att arrangörerna aktivt arbetar för att få det att bli annorlunda. Det är på ett visst sätt också ett problem om bara vita icke-invandrare ordnar en demonstration mot rasism. Men det får inte hindra vita icke-invandrare från att ordna manifestationer och demonstrationer mot rasism. Dessutom är det ett problem som måste lösas av dem som inte ordnar demonstrationer mot rasism. De får se till att bli aktiva, ordna manifestationer och demonstrationer, delta i ordnandet av de som finns osv.

Till slut. I Sverige definierar medlemmar i olika minoriteter sig själva. Det betyder att om en person anser att den är svart så är den svart. Om en person anser att den är resande så är personen resande osv. Så om jag anser att jag inte är vit så är jag inte det. Jag är blandad. Vit förstås. Men också annat. Mina förfäder var irländare, fransmän, engelsmän, resande, danskar, finnar, ryssar och tatarer. De jag känner till. Inte längre än 2-4 generationer bakåt. Min far och hans systrar växte upp i ett område där många talade jiddisch. De kunde förstå jiddisch och min faster kan det än. Hon kunde när hjon var ung också prata det. Farmor var från London och kunde jiddisch. Jag är alltså på visst vis jude och katolik också. Även om jag inte tror på Gud.

Det handlar om att jag bär på en lång rad av kulturella arv som gör att jag inte på nåt sätt anser mig vara typisk svensk vit medelålders man. Som långtidsarbetslös arbetare saknar jag i mångt och mycket också makt. Utöver den makt jag skaffat mig genom att vara skribent och genom politisk aktivism  i mer än 40 år.

Alla som tillhör minoriteter definierar sig själva. Ingen annan har rätt att definiera någon annan genom att säga: Du är vit! Eller. Du är svart! Du är same! Du är rom! Du är resande!. Men alla människor har rätt att säga: Jag är svart!. Jag är resande! Jag är rom! Ingen har rätt att säga: Du är vit och du äger ingen rätt att uttala dig om rasism! Men vem som helst kan säga: Jag är svart och har upplevelser av rasism som det är svårt för en vit att sätta sig in i.

Med begreppet invandrare ställer det sig annorlunda. Där finns en vedertagen definition som är lätt att mäta. Det är en person som flyttat till ett land från ett annat land och som i allmänhet är född i ett annat land. Vi kan också se färg på en persons skinn och ögon. Hur människor ser ut. Höra hur eller vilket språk personen talar. Så alla kan säga: Du är från Uruguay. Du kan tala persiska. Ditt modersmål är kurdiska. Du är kurd. Du har svart skinn. Du har vitt skinn. Du eller dina förfäder kommer från Asien. Du är blåögd. Dina ögon är gröna. Saker som spelar roll i det personliga livet, men som inte ska spela nån som helst roll vad det gäller rättigheter och skyldigheter i samhället. Vilket det förstås och tyvärr gör. För det finns rasism. Såväl uttalad personlig aggressiv rasism som dold strukturell rasism. Omedveten rasism. Hos oss alla. Är vi medvetna om det kan vi också bekämpa det. Oavsett om vi är eller definierar oss som vita, män, kvinnor, barn, svarta, homosexuella eller nåt annat.

Till slut. Det bästa sättet att bekämpa rasism är att kämpa för de saker som fattiga har gemensamt. Kämpa för ekonomiska och sociala rättigheter. Rätten till likvärdiga löner, rätten till arbete, rätten till likvärdig, vård, skola, omsorg. Klasskamp mot rasism. Separatism är motsatt väg och enbart separatism kommer att ge problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements