Transnistrien

Del 17 av 17 i serien Märkliga småländer

TransnistrienTransnistrien är ett land erkänt av mycket få andra länder. Det är dock ett i verkligheten existerade självstyrande land, dock i praktiken helt beroende av Ryssland. Det formella namnet översatt till svenska är Dnestriska moldaviska republiken så Dnestrien vore egentligen ett bättre kortnamn än Transnistrien. Landet är en parlamentarisk demokrati med egen valuta och egna myndigheter inklusive egen militär. En liten rysk militär kontingent finns dock i landet.

Området gränsar i väst till Moldavien, och består till största delen av en landremsa mellan floden Dnestr i väster och Ukraina i öster. Transnistriens gräns är 816 km, varav 405 km gränsar mot Ukraina. Området saknar kust. Transnistrien har en areal på 4 163 km² och en befolkning på 513 400 invånare.  Den för svenska välkända orten Bender, där Karl XII satt fängslad, ligger i Transnistrien. Huvudstad är Tiraspol med 150 000 invånare. Landet är erkänts av tre länder med liknande status, AbchazienNagorno-Karabach och Sydossetien. Abchazien och Sydossetien är i likhet med Transnistrien helt beroende av Ryssland. Enligt den moldaviska regeringen är Transnistrien en ”oförytterlig del av den Moldaviska Republiken, men en autonom territoriell enhet med speciell legal status”.

1792 erövrades området av Ryssland. 1924 blev det en del av Moldaviska ASSR, 1939 enades Tyskland och Sovjet genom Molotov-Ribbentrop-pakten om att delar av Rumänien var sovjetiskt intresseområde. Bessarabien (rumänska Moldavien) intogs av Sovjet som gjorde det till en del av Moldaviska SSR tillsammans med Transnistrien.

I samband med Sovjetunionens upplösning genomfördes år 1990 en folkomröstning i Transnistrien och landet förklarade sig självständigt samma år. 1992 angreps Transnistrien av moldaviska trupper, men ryska trupper som fanns i landet kom till dess försvar varvid kriget upphörde. Sen dess har landet varit självständigt i praktiken. Under ryskt beskydd. Sen kriget finns det fortfarande några små områden öster om Dnestr som kontrolleras av Moldavien samt några områden väster om floden (däribland Bender) som kontrolleras av den transnistriska regeringen. Dessa områden vållar regelbundet olika tvister och konflikter.

Åkermark utgör 90 procent av hela territoriet, och skogen har bevarats som ett separat sammanhängande område på 31,1 tusen hektar (åtta procent av hela territoriet). Transnistrien vill bli erkände som ett oberoende land , men främst Rumänien och Moldavien motsätter sig detta. landet är medlem i Icke erkända staters samvälde tillsammans med Abchazien, Nagorno-Karabach och Sydossetien. De är dock inte de enda länderna av den typen av världen även om de är de enda i det forna Sovjet. På grund av krisen i Ukraina kommer det dock eventuellt att uppstå ett nytt land med samma karaktär i det som en gång var Sovjet, Krim.

Landet har en begränsad ekonomi och utflyttningen har varit stor. Största indusrtin är et stålverk och för övrigt dominerar textilindustri. År 1989 bodde där omkring 750 000 och i februari 2012 bara 513 400 invånare.  Befolkningen utgörs till 31,9 procent av moldaver, 30,3 procent ryssar och 28,8 procent ukrainare. De flesta invånare i Transnistrien har dubbla eller tredubbla medborgarskap. 300 000 har också moldaviskt, 150 000 ryskt och 100 000 ukrainskt. Arbetslösheten är låg, men ekonomin i landet usel med ständiga budgetunderskott och en i förhållande till BNP enorm statsskuld.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Condominium
Advertisements