Utbildade kvinnor – bättre välfärd

En av de bästa åtgärder som ett fattigt land kan vidta är att se till att ge alla flickor möjlighet att gå i skola. Att se till att kvinnor utbildar sig. Det finns ett klart samband mellan kvinnors utbildningsnivå och många faktorer som skapar bättre levnadsförhållanden. Utbildade kvinnor medför bättre liv helt enkelt.

Den stora anledningen till att flickor och pojkar inte går i skola är fattigdom. Enligt The Lancet som också tagit fram att utbildade kvinnor medför bättre välfärd. Könsdiskrimineirng förklarar endast 10% av de som inte går i skola i världen. Idag handlar det om 26 miljoner pojkar och 31 miljoner flickor. Så först måste fattigdom bekämpas, sen måste kvinnor in i skolan. Klass först, jämställdhet sen. Ekonomisk jämlikhet först. Från avskaffad fattigdom och ekonomisk jämlikhet följer bättre utbildning för alla, bättre utbildning ger bättre välfärd och mer jämställdhet. Bättre välfärd i sig ger mer jämställdhet. Osv.

Saker som ökar de ekonomiska klyftorna är alltså inte bra för jämställdheten och kvinnors inflytande i samhället. Sådant som Rut ökar de ekonomiska klyftorna och är alltså dåligt för jämställdhet. Atta försvara Rut som en jämställdhetsfråga som en del borgerliga debattörer gör är alltså enbart sjukt. Totalt felaktigt.

Miljöpartiet å sin sida föreslår en nationell helgdag på 8 mars som sin stora insats. Detta samtidigt som partiet stöder olika saker som ökar klyftorna i samhället som exempelvis privata skolor. De vill genomföra en symbolisk åtgärd för att verka bara i jämställdhetsfrågan, men motverkar genom andra beslut jämställdhet och ordentlig välfärd. Plakatpolitik.

Intressant?
Mer: Skanskan1, 2, NSK1, 2, 3, 4, LTIDG1, 2, 3, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements