Till kamp mot patriarkat och kapitalism

I år när kampbanéren restes på åttonde mars är det i en tid av vidgade köns- och klassklyftor. Alliansens förda politik – med stora skattesänkningar, relativt mindre resurser till välfärden försämrade trygghetsförsäkringar och mer av bidrag och förmåner till de rika – har i dagens Sverige stärkt såväl patriarkatet som kapitalets makt. Inte så konstigt genom att män är extremt överrepresenterade bland övre medelklass och överklass.

Hur stora de verkliga löneklyftorna är blev vi också varse när LO nu i veckan kom med sin jämställdhetsbarometer. Vanligtvis brukar vi få hålla till godo med en statistik som bara rent allmänt jämför heltidsarbetande män och kvinnor och där kvinnorna i dagens läge har 86 procent av männens lön. Men LO:s barometer väger in att kvinnor i betydligt högre grad än män jobbar deltid och jämför även arbetare med tjänstemän. Här visar det sig att en arbetarkvinna har en genomsnittlig månadslön på 17 000 kronor, 73 procent av männens lön som ligger på 23 000 kronor. Om vi sedan jämför arbetarkvinnor med män i tjänsteyrken blir kontrasten ännu mer tydlig. Männen har här en månadslön på 36 700 kronor, mer än dubbelt så mycket som arbetarkvinnorna och över 10 000 kronor mer än kvinnor i tjänsteyrken. Vad bör då göras mot denna orättvisa, förutom ren facklig lönekamp?

– Individualisera föräldraförsäkringen: Idag tar männen ut knappt 25 procent av denna försäkring, vilket är ett markant fall framåt om man exempelvis jämför med i slutet av 1980-talet då uttaget låg på under 10 procent – och de införda pappamånaderna har haft stor betydelse – men med nuvarande takt kommer det att dröja ända till 2050 innan vi får ett lika uttag. Forskning har också visat att denna aspekt i hög grad påverkar de rådande löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Ersättningen bör dessutom höjas till 100 procent för att fullt ut kompensera för att män i dagens läge genomsnittligt förlorar mer på att vara hemma med barnen.

– Lagstifta om rätten till heltid: LO-barometern ger verkligen svart på vitt vilka faktiska löneskillnader det blir mellan kvinnor och män på grund av att kvinnor i mycket högre grad jobbar deltid.

– Bygg ut äldreomsorgen: En rapport från Kommunal förra året visade att 80-100 000 arbetande, och då mestadels kvinnor, tvingas att gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt, på grund av att de nödgas ta hand om en sjuklig anhörig. De nedskärningar som under de senaste decennierna gjorts inom hemtjänsten har förstärkt denna tendens.

På 1970-talet vann svensk kvinnorörelse – med Grupp-8 i spetsen – betydande segrar när sambeskattningen avskaffades, lagen om fri abort kom, föräldraförsäkringen infördes och daghemsutbyggnaden accelererade. Det viktigaste av allt idag, för att återigen vända trenden, är att kvinnorörelsen växer sig starkare.

Ursprungligen en ledare i Internationalen.

Intressant?
Mer: Röda MalmöDNDN2DN3DN4DN5SkDSkD2NSKLTSMP
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements