Svartlistning, Timtjenko och Gunvor Group

Svensken Torbjörn Törnqvist har enligt uppgifter i media köpt Gennadij Timtjenkos aktier i det stora oljehandelsbolaget Gunvor Group. Köpet skedde direkt efter att USA svartlistat Gennadij Timtjenko på grund av dennes påstått nära förbindelser med president Putin. Förbindelser som Timtjenko själv förnekar:

The tenor and overall impression given by your article was wrong. My career of more than 20 years in the oil industry has not been built on favours or political connections. Furthermore, Gunvor is what it seems: an efficient oil trader, built over 10 years on the back of superior logistics, transport, reliability and price. When it comes to price – ask our rivals and study our record in open tenders. The truth is there for all to see.

Timtjenko ägde tidigare 43,5% av Gunvor Group, men numera ska alltså Torbjörn Törnqvist äga 87%. Törnqvists köp av aktierna från Timtjenko förefaller onekligen vara ett drag för att undkomma en bojkott från USA:s sida och om det verkligen skett någon förändring av ägandet är det nog egentligen ingen som vet.

Insynen i bolagsgruppen med moderbolaget/huvudägaren Clearwater Advisors Corp i skatteparadiset British Virgin Islands är i praktiken helt obefintlig. Clearwater är i sin tur huvudägare i ett cypriotiskt företag, Gunvor Cyprus Holding Ltd. Även Cypern är ett skatteparadis, framförallt för ryska och ryskägda företag. Insynen i bolagen där är mycket begränsad. Det cypriotiska bolaget äger i sin tur Gunvor International BV, ett holdingbolag i Nederländerna som är huvudägare i det schweiziska företaget Gunvor Group.  Så såg i alla fall ägandet ut innan Törnqvist eventuellt köpt Timtjenkos andel i Gunvor Group.

Clearwater Advisors Corp är för sin del också ägare av företaget Meerwind AB i Sverige.  Moderbolag för det börsnoterade Rörvik Timber AB i Sverige. Denna koncern har 300 anställda. I Meerwinds styrelse sitter Sven A Olsson, Thomas Scheibel och Jonathan Clauss. Olsson är också styrelsemedlem i Volga Group (Volga Resources), som är helägt av Gennadij Timtjenko. Thomas Scheibel är för sin del rådgivare till Volga Group. Rörvik Timber uppger dock  att Gunvor Group och Volga Resources står bakom Meerwind. Volga äger andelar i flera ryska gas och kolföretag, transportbolag, industriföretag, finansbolag, livsmedelsföretag (däribland Russian Sea Catching) samt fastighetsbolag.

Gunvor Group äger också 35,9% av PA Resources AB med prospektering och oljeutvinning i en lång rad länder. Bolaget är ett börsnoterat oljeprospekteringsföretag i vilket familjen Lundin via Lorito Holdings också är delägare med 9,7%. Totalt har PA Resources ett hundratal anställda. I styrelsen återfinns också ovan nämnde Sven A Olsson som dessutom också är styrelsemedlem i Gunvor Group Ltd.

Läs också: Torbjörn Törnqvist och Gunvor Group, Russian Sea Catching

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements