En positiv sak från vitboken om romer

Min mormor, som var min mammas fostermor, började undervisa romer redan direkt efter andra världskriget, kanske redan innan dess, men då var mamma hos en annan fosterfamilj. Enligt mamma så bedrev min mormor undervisningen i hemmet. Vad jag förstår var det antagligen min mormors undervisning av romer som ledde till att Lilla Edet år 1958 lät romska barn börja i den vanliga folkskolan. Något som nämns i vitboken. Mormor undervisade i Ströms skola som ligger alldeles invid Lilla Edet men på den tiden var Ström inte en del av Lilla Edet som det är idag.

Jag vet inte om min mormor var medveten om att min mamma sannolikt har resandebakgrund genom sina biologiska föräldrar (i alla fall på den ena sidan) och att det var en anledning till att mormor undervisade romska barn. Kanske var det bara min mormors positiva människosyn som slog igenom  på samma sätt som när hon alltid bjöd in luffare på kaffe och lite mat när jag var liten.

Det fanns ofta romska barn i Ström och Lilla Edet då en bonde i Hjärtum upplät mark till romer att bo på. Enligt mamma helt gratis. Hur ofta de var där vet jag inte och inte heller hur ofta och hur mycket mormor undervisade dem. Men jag är helt säker på att det var mormors verksamhet och aktiviteter som fick Lilla Edet att låta romernas barn börja i den vanliga skolan 1958 efter att detta möjliggjorts genom den zigenarutredningen 1956:

I slutet av 1950-talet och bo?rjan av 1960-talet flyttade na?gra romska familjer till Stockholm (och a?ven till andra sto?rre sta?der som Malmo? och Go?teborg). Samtidigt flyttade ma?nga romer till la?genheter. Denna bostadssociala fo?ra?ndring sammanfo?ll med en ny skolpolitik. Zigenarutredningens (SOU 1956:43) fo?rslag om att romska barn skulle placeras i folkskolan tillstyrktes av regeringen. Kommunerna kunde med detta beslut anso?ka om statliga anslag fo?r att undervisa romska barn i vanliga skolor, samtidigt som kommunernas skyldigheter o?kade. Exempelvis anso?kte Lilla Edets ko?ping 1960 om statsbidrag fo?r sa?rskild undervisning 10 veckotimmar av sex romska barn. Barnen bo?rjade undervisas i Lilla Edet ho?stterminen 1958 och gick regelbundet i skola under terminen och pa?fo?ljande va?rtermin. Barnen undervisades i sa?rskild grupp med handledning i la?sning, skrivning och matematik och fo?ljde klassundervisningen i o?vriga a?mnen. Skolan i Lilla Edet fick bidrag fra?n staten fo?r sa?rskild undervisning i modersma?let (svenska) och matematik. Detta kom sammantaget att mo?jliggo?ra att romska barn fick tillga?ng till undervisning i vanliga klasser.

Situationen i Lilla Edet tycks enligt vitboken ha varit mycket bättre än på de flesta andra håll. Kanske till stor del min mormors förtjänst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements