Misstänkt olaglig kartellbildning i sopbranschen

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna inom miljö- och avfallsbranschen.

Som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen. Några av de företag som berörts av tillslagen är Bilfrakt Bothnia och Ragnsells i Västerbotten.

Besöken är enligt Konkurrensverket ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende, dvs kartellbildning. De oanmälda inspektionerna innebär inte att det har förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan besöken har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Insamlat material ska analyseras och utredningen kring detta kommer att visa om något brott förekommit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements