Har Neutrala föreningen i Biskopsgården tveksamma kopplingar?

Jag har tidigare skrivit om att det finns kopplingar mellan gangstergängen som skjuter på varandra i Biskopsgården och ungdomsföreningen Pantrarna. Något som är oundvikligt när en förening är verksam bland ungdomar i en stadsdel där det finns problem med ungdomsbrottslighet och därför inte så mycket att uppröras över, mer nånting som alla borde vara vaksamma på och medvetna om.

Uppenbarligen berörs Neutrala föreningen som också är verksam i Biskopsgården av samma problematik. Flera medlemmar kan kopplas till våld och hot och dessutom finns kopplingar till skottlossningar:

I höstas skrev GP att en annan anställd i föreningen, enligt polisen, var måltavla för en av de allvarliga skottlossningarna i september förra året. Mannen har i vart fall tidigare haft en aktiv roll i de gängkonflikter som drabbat stadsdelen under många år.

Han dömdes under hösten för flera brott som begåtts under tiden som anställd i föreningens ungdomsarbete, bland annat vapenbrott, misshandel och olaga hot.

I dag arbetar han inte kvar i föreningen och är inte heller medlem, enligt Abdiazizi Abdulkadir.

En anställd hos Neutarla Föreningen har nyligen anklagats för att hotat en kommunanställd. Hotet ska enligt den kommunalt anställde ha skett i föreningslokalen och med skjutvapen:

Men nu ifrågasätts det kommunala stödet till föreningen sedan en projektanställd vid stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen anmält att han bland annat hotats med pistol inne i föreningens lokal i samband med ett bråk.

Han ska dessutom ha uppmanats att dra tillbaka polisanmälan vid ett möte inne på föreningens kontor. Något som kan utgöra övergrepp i rättssak.

– Vi har ställt frågor till föreningen för att reda ut hur deras demokratiska inställning egentligen är. Jag kan inte bidra till att ge pengar till en verksamhet som vi inte är helt på det klara med vad de står för i viktiga frågor, säger Michael Göransson, chef för kultur och fritid i Västra Hisingen.

Polisanmälan har gjorts av den anställde själv, men med stöd av förvaltningen. Enligt anmälaren är upprinnelsen ett bråk i föreningens lokaler, där han var på sin fritid. Han uppger att han fått ta emot hot i en diskussion om föreningens ungdomsarbete. Vid ett senare tillfälle ska han ha misshandlats av maskerade män på en annan plats i Biskopsgården, en händelse som anmälaren kopplar till den tidigare diskussionen.

När polisanmälan blev känd av föreningen i början av mars uppger anmälaren att han togs in på föreningens kontor och där utsattes för nya hot och uppmanats att dra tillbaka anmälan.

Föreningen  driver bland annat en del projekt för personer som vill lämna gängmiljön och det är därför inte konstigt eller uppseendeväckande om det finns kopplingar till kriminella miljöer, gäng och individer. Det är snarare naturligt och betyder inte att föreningen på något sätt är skum eller kriminell. När det gäller den nuvarande polisanmälan om hot från en anställd på föreningen ingen i föreningslokaler förnekar Neutrala föreningens styrsels att det överhuvudtaget skett:

Händelserna har överhuvudtaget inte skett, enligt föreningen. Varken i eller utanför föreningens lokaler.

”Vår anställde har inte utsatt er medarbetare för väpnat hot i vår föreningslokal. Och ingen annanstans heller”, skriver ordföranden Abdiazizi Abdulkadir, och menar att förvaltningen ”förmått” den egne anställda att skriva anmälan.

”Hans position i området är säkerligen inte så rolig nu”, skriver ordföranden om anmälaren.

Föreningen reaktion känns för mig en smula överdriven, men skulle det vara så att ingeting skett och anmälan bara är ett påhitt är den kanske förståelig. Å andra sidan kan jag hålla med den i övrigt notoriskt opålitliga Malin Lernfelt om att det sista citatet från Neutrala föreningens ordförande låter lite oroväckande. Närmast som ett hot.

En sak är klar. Bara för att en anmälan skett innebär det inte att ett brott har skett, eller om ett brott faktiskt har skett, att det kan bevisas. Inte heller innebär något av de tänkbara scenarierna att föreningen blir av med sina bidrag. Inte ens om den anställde faktiskt skulle dömas för brott är det en nödvändighet. En förening är knappast ansvarig för vad en enskild medlem gör. Men om den anställde skulle bli dömd för brott framstår å andra sidan föreningen agerande med totalt förnekande som märkligt och då kan det finnas andra anledningar att inte ge föreningen bidrag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements