Allt fler internetoperatörer slutar lagra data

Efter att EU-domstolen förklarat datalagringsdirektivet för ogiltigt avbröt operatören Bahnhof omedelbart all lagring av trafikdata. Efter att Post och Telestyrelsen (PTS) meddelat att det var okej för svenska operatörer att sluta lagra data så har ytterligare två operatörer upphört med lagring. Tele 2 och Comhem. Det är dags för Telia och Telenor med flera att också sluta lagra data. Det är inte längre tillåtet enligt EU och PTS menar att de inte kan tvinga en operatör att lagra data.

– Lagen om elektronisk kommunikation finns bland annat till för att värna enskildas integritet och dessa skyddsregler gäller även fortsättningsvis. Däremot ser vi stora svårigheter att vidta åtgärder utifrån de särskilda reglerna om datalagring som utgör undantag från de integritetsskyddande reglerna, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Direktivet och efterföljande svenska lagstiftning borde naturligtvis aldrig ha genomförts från början. I och med att direktivte nu är ogiltigt bör alla operatörer sluta lagra data. Dessutom måste självklart den svenska lagstiftningen rivas upp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements