Minskad brottslighet ett resultat av blyfri bensin?

På 1990-talet började brottsligheten minska i hela västvärlden och den har minskat sen dess. Detta efter en ökning som varat i stort sett hela tiden sen andra världskriget. Ingen vet egentligen vad minskningen beror på, för den sker i en period där klyftorna i det västerländska samhället ökar. Något som enligt alla forskning borde leda till ökad brottslighet. Men så sker inte.

Som en förklaring till detta har några forskare kommit på att minskningen av brottsligheten började 15-20 år efter att vi börjat minska användningen av bly i bensinen. Dessa forskare kallas för blyteoretiker. Men jag tror faktiskt inte den förklaringen håller även om det två händelseförloppen sker parallellt med 20 års fördröjning vad det gäller den minskande brottsligheten gentemot den minskande blyanvändningen.

Mer troligt är att den minskande brottsligheten har med genombrott för moderna preventivmedel att göra. Färre oönskade barn och färre barn innebär minskade påfrestningar på familjer och mödrar. Det innebär färre unga växer upp i dåliga förhållanden och färre unga totalt. Med en åldrande befolkning och mindre unga människor som andel av befolkningen minskar brottsligheten. Det är unga människor som begår brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements