Gener och miljö samverkar för att skapa autism

Länge har forskarna trott att gener varit den huvudsakliga förklaringen till att autism uppståt. Nu tycks flera studier visa att det handlar om gener och miljö till lika delar. 50-50. Det tror jag stämmer alldeles utmärkt.

Med miljö menas då inte främst psykisk och social miljö utan istället fysisk miljö, skador och påfrestningar på fostret och spädbarnet i form av för tidig födsel, födelsekomplikationer och låg födelsevikt, medicineringar under graviditeten och infektioner hos mamman. Barn med en bror eller syster med autism löper tio gånger högre risk att utveckla autism. För halvsyskon var risken 3 gånger så stor och för den som hade en kusin med autism var risken dubbel.

En miljöfaktor avvisas dock kategoriskt. Autism har inget samband med trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det påståendet bygger på forskningsfusk på 1990-talet och har undersökts i många studier sedan dess.

Jag är ganska övertygad om att det är på samma sätt med den mildare form av autism-spektrahandikapp som kallas asperger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements