Våld minskar med medicinering

Personer som har psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom (manodepressivitet) utsätts oftare för våld än andra. De begår också våldsbrott oftare. Medicineras de sjuka personerna med antipsykotisk medicin minskar våldet kraftigt.  I en ny brittisk och svensk studie tyder resultaten på att våldsnivån halveras:

Forskaren Paul Lichtenstein visar nu tillsammans med kolleger vid Karolinska institutet och universitetet i Oxford att läkemedelsbehandling ger färre våldsbrott. De har undersökt våldsbrottsligheten bland mer än 80?000 svenska kvinnor och män som fick antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel under åren 2006–2009.

Under de fyra åren dömdes 6,5 procent (2?657) av männen och 1,4 procent (604) av kvinnorna för våldsbrott. Forskarna jämförde perioder med respektive utan medicinering. De kunde se att under de perioder då deltagarna fick sin antipsykotiska medicin minskade våldsbrotten med 45 procent, det vill säga nästan halverades. Stämningsstabiliserande läke­medel ledde till en minskning med 24 procent.

En så kraftig minskning av våldet är onekligen en vinst för samhället och för de individer som berörs. Dessutom tror forskarna att minskningen av våldet egentligen är större då mycket våld sker inom familjen och det polisanmäls säkerligen inte i de flesta fall. Undersökningen tyder på att antipsykotiska mediciner kan vara bara för att minska vissa människors utsatthet för våldsbrott. Såväl de som har schizofreni eller bipolär sjukdom som deras anhöriga, närstående och vänner.

Studien omfattade 40?937 män och 41?710 kvinnor över 15 år och data inhämtades från Läkemedelsregistret, Patientregistret och Brottsregistret. Ungefär 2% av den svenska befolkningen har diagnoserna schizofreni eller bipolär sjukdom.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Jarl Flensmark

  Våld minskar med medicinering
  /*Oseriösa arguent, borttagna*/ #AS

  Problemet med en sådan här medicinsk
  behandling är att den skadar patienten. Att politikerna godkänt en sådan
  behandling även oberoende av vad patienten tycker, beror på att de anser att
  det blir billigare än att behöva ha patienterna liggande långa tider på sjukhus.
  /*Oseriösa och ovidkommande argument, borttagna*/ #AS

  • Ja, det finns problem med medicinering. Men om fördelarna för samhället är större än nackdelarna så är medicinering bra. Om våldet inom familjer och samhället minskar som en följd av medicinering så är det bra. Ett eventuellt medicinberoende är ett lågt pris att betala.

   • Jarl Flensmark

    Medicinering får bara användas när den hjälper patienten,
    inte för samhällets bästa. När vanliga patienter råkar bli hjärnskadade av en
    behandling, ingriper genast Socialstyrelsen, och det rapporteras i massmedia.
    Inget sådant händer när det gäller de psykiskt sjuka.

    • Din invändning är ganska ointressant. Det bästa för samhället är ofta detsamma som det bästa för patienten och vice versa. Det är bra om folk utsätts för mindre våld, både på det individuella och samhälleliga planet. Det är bra om folk använder mindre våld, både på det personliga och samhälleliga planet. Bra om familjers liv kan fungera också. Bra både på det individuella och samhälleliga planet. Den motsättning du målar upp verkar inte finnas i de här fallen (den kan finnas i andra sammanhang). Behövs medicinering för att uppnå ett samhälle md mindre våld från schizofrena och bipolära personer eller för att de ska utsättas för mindre våld ser jag inga problem med det.

     • Jarl Flensmark

      Läkarna har antagit en
      internationell konvention om behandlingen av patienterna, som går tillbaka på
      de regler som Hippokrates en gång författade. Den säger just detta att man bara
      får behandla patienterna för deras eget bästa, inte för samhällets bästa. Samhällsproblemen
      måste lösas av samhället och politikerna. Politikerna har nog en annan
      inställning än läkarnas konvention och eftersom det är de, som står för
      betalningen, får de bestämma.

     • Och? Det saknar relevans i förhållande till mitt inlägg. Jag har inga problem med det.

  • Örjan Wedin

   Det kan ju vara en vinst även för patienten att befinna sig utanför sjukhuset.