Vi behöver inte AFA och RF

Enligt Uppsala Nya Tidning (UNT) har Ung Vänster i Uppsala hävdat att Ung Vänster behöver Revolutionära Fronten (RF) och Antifascistisk Aktion (AFA) för att kunna fortsätta sin politiska aktivitet. Jag vet inte om Uppsalas borgarblaska far med sanning men om de gör det så är Ung Vänsters distriktstyrelse i Uppsala ute och cyklar.

För mig får gärna RF och AFA finnas, men vi kan inte överlåta till några självutnämnda människor och organisationer att försvara hela vänstern och vänsterns aktiviteter. Vi måste själva kunna försvara oss och våra demonstrationer inte låta grupper med tvivelaktig politisk analys och tveksam, för att inte säga helt felaktig taktik i många fall agera försvarssgrupper. Försvarsgrupper som vi andra inte har något som helst demokratiskt inflytande över.

Behöver vi utbildade försvarsgrupper för att kunna skydda oss själva, våra möten och demonstrationer måste vi inom den öppet organiserade och socialistiska vänstern skapa dessa själva och kunna utöva demokratisk och politisk kontroll över dessa. Det är möjligt att det kan behövas även om min bedömning är en annan, men en så viktig uppgift kan inte upplåtas åt grupper som det inte finns någon som helst demokratisk eller organisatorisk kontroll över. Grupper som egentligen saknar organisatorisk struktur, där högljuddast, starkast, äldst, erfarnast, våldsammast eller nåt annat mycket lätt kan bli detsamma som mest inflytelserik utan att detta regleras eller sköts på ett traditionellt demokratrisk vis. Koncensusdemokrati innebär många praktiska och demokratiska problem, men det får jag ta en annan gång.

Att jag inte anser att det behövs några rena självförsvarsgrupper än beror helt enkelt på att nazisterna är så få att det egentligen inte utgör en fara i vår dagliga verksamhet, kring våra demonstrationer och möten. Kärrtorp var därvid ett undantag, mest som en följd av polisens nonchalans och dåliga organisering. Det kan inte användas för att bestämma hur vi ska göra på bred front. Händelsen i Malmö efter demonstrationerna den 8 mars hade ingen självförsvarsstyrka i världen kunnat förhindra så det är inte relevant vad det gäller ett eventuellt behov av självförsvar.

När det gäller den aktivitet som RF och AFA har så finns det ingen anledning att kritisera allt som de gör, ta avstånd från dem som organisationer eller ta avstånd från dess medlemmar. Däremot bör vi klart ta avstånd från de handlingar som inte är vettiga, som exempelvis att söka upp enskilda fascister i hemmet, hota och misshandla dem där eller förstöra deras bostäder. När de eller nån annan organisation som exempelvis Rättvisepartiet använder metoder som inte överenskommits i samband med stora gemensamma aktioner ska de naturligtvis också kritiseras. Den typen av agerande kan inte accepteras. Har vi gemensamma aktioner ska alla som deltar hålla sig till de gemensamma regler som satts upp. Det är grundläggande demokrati. Det finns inget utrymme för egna agendor, olika taktik i olika delar av en demonstration osv. Det är en klar lärdom av Göteborg 2001 och de stor antikrigsdemonstrationerna ett par år senare.

Det är sannolikt effektivare att enbart vända ryggen mot sverigedemokrater (SD)  än att föra liv för att störa dem. Inte heller är det vettigt att använda våld. I alla fall nu och i denna valrörelse. Att göra så är ett taktiskt val och har inget med att ta avstånd från våld att göra. Inte heller betyder det att det alltid är fel att störa ut SD-möten eller nazistmöten. Jag tar inte avstånd från våld, det finns tillfällen och tider där sådant måste användas, men den svenska valrörelsen i år och protesterna mot SD är inte ett sådant tillfälle.

Att använda våld är inte en bra taktik i dagens situation, att störa SD är sannolikt inte en bra taktik då det kan skrämma bort människor vi vill nå. Det kan alltså i värsta fall få negativa konsekvenser, men måste förstås inte få det.

Vilka konsekvenser det får beror dock mycket på hur vi själva hanterar det efteråt. Det finns ingen anledning att agera som Jonas Sjöstedt och hysteriskt gå ut och ta avstånd hela tiden. Speciellt inte när det inte är organiserade vänsterkrafter som agerat utan i huvudsak oorganiserade vanliga människor med vänsteråsikter. Lösningen på det problemet är att vi inom den organiserade vänstern måste vara bättre organiserade och styra upp våra aktioner och demonstrationer bättre så de blir som vi vill ha dem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements