Myndigheter i samverkan mot kriminellas tillgångar

Genom konkreta exempel, erfarenhetsutbyte och tips på framgångsfaktorer, berättar myndigheter hur de arbetar för att hindra kriminella från att tjäna pengar på brott. Idag har Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerat en antologi i ämnet.

Ett typiskt ärende: Polisen får tips om att ”Sven” är inblandad i narkotikahantering och ett underrättelseprojekt startar som involverar flera myndigheter. Kronofogden ser att Sven har skulder på över 200 000 kronor men inga tillgångar. Enligt uppgift bor han i hyresrätt och enda inkomsten är sjukpension som betalas ut av Försäkringskassan. Sökning i sociala medier visar dock att Sven är en frekvent gäst i krogvimlet och på nattklubbar, han reser ofta utomlands och kan kopplas ihop med exklusiva bilar (skrivna på modern) och båtar. Polisspaning visar att Sven ofta besöker en specifik restaurang och personer som är kända i narkotikasammanhang vistas också frekvent i samma lokal. Restaurangen drivs av ett aktiebolag, där Svens syster äger aktierna. Vid ett anonymt besök upptäcker Polisen att flera olika kassaregister används i restaurangen.

Det är ett av alla exempel på samverkan mellan myndigheter som beskrivs i antologin.

– Förutom antologin som vi nu publicerar, arbetas det för närvarande med två pågående regeringsuppdrag, och i sommar kommer en ny penningtvättslagstiftning. Det är bra att insatserna intensifieras, för det här är en omfattande brottslighet med stora kostnader för samhället, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå.

Antologin kan betraktas som en handbok där olika myndigheter beskriver hur de arbetar med olika ärenden och hur de kan samarbeta för att effektivisera arbetet mot kriminella vinster. Några exempel: det beskrivs hur en kommun kan ta hjälp av bostadsbolag för att upptäcka narkotikahandel i en trappuppgång eller personer som försöker hålla sig undan. Tullverket berättar hur de arbetar för att förhindra företag och privatpersoner att kringgå systemen med skatter och avgifter. Försäkringskassan beskriver hur de arbetar för att upptäcka om någon till exempel fått för mycket ersättning utbetald och därefter återkräva det felaktiga beloppet.

De nio myndigheter som ligger bakom antologin är Brå, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogden, Tullverket och Lunds universitet.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements