Dom i målet mot påstådda medlemmar av Revolutionära fronten

Stockholms tingsrätt dömde igår sju av åtta påstådda medlemmar av Revolutionära fronten för bl.a. grov misshandel och olaga hot. Flera får fängelsestraff. En åtalad frikänns helt. De flesta brotten har enligt tingsrättens bedömning varit kopplade till Revolutionära frontens verksamhet.

Åtta personer åtalades för flera fall av grov misshandel, förberedelse till mordbrand, olaga hot m.m. Tingsrätten har ansett att fem personer gjort sig skyldiga till misshandel vid två tillfällen. Misshandeln har bedömts som grov eftersom gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att attackera målsägandena i grupp, använda tillhygge och rikta våld mot huvudet på offret.

En person döms för förberedelse till mordbrand. Han har innehaft två så kallade molotovcocktails. Några av de åtalade döms också för olaga hot bestående i att de gjort ett så kallat hembesök hos personer de ansett vara meningsmotståndare. De har skrämt målsägandena och orsakat skadegörelse genom att hugga med en yxa i dörren och spraya bl. a. ”nassesvin” på husfasaden.

Åklagaren har påstått att de flesta brotten utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form, nämligen Revolutionära frontens verksamhet. Denna bedömning har delats av tingsrätten och har medfört straffskärpning.

-De åtalade är inte några ”vanliga” våldsverkare. Brotten blir helt obegripliga om man inte förstår att de ingått som ett led i Revolutionära frontens verksamhet, kommenterar rättens ordförande rådmannen Bertil Sundin.

Ett uttalande och en inställning från tingsrätten som förefaller märklig då det i domen inte kan slås fast att de 7 dömda faktiskt är medlemmar i Revolutionära Fronten eller inte.

Tingsrätten har i det omfattande bevismaterialet haft att ta ställning till chattkonversationer som skett under olika alias. En fråga har varit om det har varit en och samma person som skrivit under ett och samma alias. Tingsrätten har i flera fall bedömt att det inte går att utesluta att andra än den huvudmisstänkte har använt den aktuella datorn och chatt-kontot.

Den grova misshandeln har haft ett så högt straffvärde och dessutom varit av sådan art att någon annan påföljd än fängelse inte har varit aktuell menar tingsrätten som dock har tagit hänsyn till de tilltalades ålder när de bestämt straffen. Detta menar tingsrätten har inneburit att alla utom en har fått kortare straff än normalt. De som döms för brotten ska också betala skadestånd till brottsoffren.

Svensson/Sveriges Domstolar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements