Över 600 europeiska och drygt 50 svenska EU-kandidater lovar stöd för miljön

Bryssel: Mer än 600 kandidater i alla 28 EU- medlemsstater har skrivit på WWFs upprop att aktivt arbeta för att skydda miljön och naturen och skapa en mer hållbar ekonomi. I Sverige har hittills ett 50-tal kandidater från de flesta politiska läger ställt sig bakom WWFs miljöutmaningar.

– Resultatet är positivt. Vårt upprop visar att stödet för miljöfrågorna spänner över de flesta politiska partier. Målet är att få ett Europa som producerar och konsumerar inom ramarna för en planet. Ju fler parlamentariker som engagerar sig för miljön, desto större möjlighet har vi att skydda den. Vi hoppas nu att EU-väljarna tittar på vilka som skrivit på vårt miljöupprop innan de går och röstar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Av de drygt 600 kandidater som skrivit på WWFs miljöupprop har ett 100-tal goda chanser att komma in i EU-parlamentet. EU-kandidaterna för de gröna partierna (Miljöpartiet och PIratpartiet ingår i denna grupp) står för cirka 35 procent av alla löften. Partier som för närvarande inte har mandat i Europaparlamentet eller inte är anslutna till någon europeisk politisk grupp, som den italienska ” Movimento Cinque Stelle ”och” L’ Altra Europa con Tsipras ” utgör en knapp fjärdedel av undertecknarna. Vänsterblocket (GUE /NGL ) i vilket svenska Vänsterpartiet ingår utgör 15 procent av kandidaterna som skrivit på upporopet och socialdemokratiska gruppen ( S & D ) 13 procent. Liberala gruppen ALDE (5,7 procent) där folkpartiet ingår och konservativa och kristdemokratiska EPP (7,5 procent) med moderaterna och kristdemokraterna har varit minst stödjande och står tillsammans för cirka 14 procent av de totala löftena.

– Politikerna som vi kommer att välja den här veckan kommer att ha befogenhet att fatta beslut om många saker som påverkar vår vardag, från luften vi andas och vattnet vi dricker till maten vi äter, säger Lovisa Hagberg, policyrådgivare på WWF.

Uppropet har fått mest stöd i Italien, där mer än 130 kandidater skrivit på, följt av Tyskland, Finland och Sverige med mer än 50 vardera. Mer än 2 600 e-postinlägg och 1500 tweets har skickats till de olika politiska grupperna med uppmaningen att stödja WWFs upprop.

EU-valet är ett viktigt miljöval. Cirka 80 procent av miljölagarna som berör oss i Sverige beslutas på EU-nivå. Enligt EU-kommissionens Eurobarometer tycker 95 procent av EU-medborgarna att skyddet av miljön är viktigt och 81 procent anser att en stark miljölagstiftning är viktig. EU-parlamentet har 751 ledamöter, inklusive 20 från Sverige. De röstar och har inflytande i allt från frågor om miljö och hälsa till jobb och ekonomi.

Svensson/WWF

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements