Brytning av kalk i Bunge tillåts

Mark och miljödomstolen fällde igår ett utslag om kalkbrytning vid Ducker i Bunge på norra Gotland. Nordkalk AB får lov att bryta kalksten i det område som i debatten oftast kallats Ojnareskogen.

Tillståndet omfattar ett maximalt uttag av 2,5 miljoner ton kalksten per år till dess täkten är utbruten vilket beräknas ta ca 25 år. Tillståndet förknippas med att antal villkor och skyddsåtgärder. Bolaget ska under en prövotid inför starten av brytningen utreda lämpligt omhändertagande av avskiljt vatten från den planerade reningsanläggningen i täkten.

Domstolen har bedömt att verksamheten – ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter – med iakttagande av föreskrivna villkor, skydds- och kontrollåtgärder, kan bedrivas utan skada på livsmiljöer eller arter avsedda att skyddas i närliggande Natura 2000-områden. Domstolen har inte funnit erforderligt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Nordkalk är förstås positiva till att de nu återigen fått tillstånd till brytning.

– Det är glädjande att domstolen nu än en gång fastställer villkor och tillstånd i enlighet med vår ansökan och därmed bekräftar att verksamheten tillsammans med föreslagna skyddsåtgärder och kontrollprogram kan säkra att inga skador uppstår på omgivningen, säger Anders Mattsson, VD Nordkalk AB.

Samtidigt har domstolen också gett Svenska Mineral (SMA Mineral AB) tillstånd att bryta mer kalk på den mark bolaget äger i Stucks i Bunge.

Olika intressen och parter som är engagerade i frågan  har fram till den 23 juni på sig att överklaga domen.

Fältbiologerna som kämpat för att bevara Ojnareskogen och stoppa brytning är däremot kritiska till domen i Mark- och miljödomstolen. Inte helt oväntat. De har för avsikt att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. På samma sätt har WWF och andra miljöorgansiationer reagerat.

– Vi har lagar, regler och domstolar som inte kan stå upp för en hållbar utveckling, det är otroligt sorgligt säger Maria Tranvik, gruvpolitisk talesperson i Fältbiologerna. Vi kommer att överklaga beslutet, för fast mark och rent vatten.

Sommaren 2012 gjorde Fältbiologerna tillsammans med en rad andra organisationer och privatpersoner frågan om skogen på norra Gotland till en riksfråga genom en mycket uppmärksammad ockupation av skogen. Efter det hamnade frågan återigen hamnat i domstol och i mars i år hölls förhandlingar i mark- och miljödomstolen.

– Vi har varit och är trygga i våra argument, kan vi inte skydda Ojnareskogen är det lite kvar vi kan skydda. Det är en tung dag men vi ser fram emot att driva vår linje vidare. Vi måste kunna tro på ett klokare samhälle som tar en hållbar framtid på allvar säger Alva Snis Sigtryggsson, vice ordförande i föreningen.

– Vi är självklart mycket ledsna över dagens besked. Kalkbrytning i Ojnareskogen skulle inte bara förstöra ett stycke unik svensk natur och riskera dricksvattnet – utan är även en stor förlust för Europa. WWF utsåg Ojnareskogen till en Svensk Pärla 2013. Den bör bevaras för framtida generationer – men riskerar nu att utraderas för all framtid, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

– Domen är en skrämmande bekräftelse på att den svenska miljölagstiftningen inte räcker till för att skydda naturen mot exploateringsintressena, säger Olof Söderdahl, Föreningen Bevara Ojnareskogen.

Ojnareskogen är enligt miljöorganisationerna ett område med mycket höga naturvärden och en unik förekomst av växter och djur. Delar av vattnet från denna skog rinner ned till naturreservatet och sjön Bästeträsk, och ett kalkbrott skulle riskera vattentillförseln. Här planeras en framtida nationalpark och dricksvattentäkt.

– Rättsprocessen med Nordkalk är den tredje på åtta år i miljödomstolarna. Det går inte att tolka på annat sätt än att miljöbalken är satt ur spel, säger Lisa Wanneby från Urbergsgruppen.

– Det här är en mörk dag i raden för miljöbalken i dagens exploateringsvåg i Sverige säger Maria Tranvik, gruvpolitisk talesperson för Fältbiologerna. Men vi fortsätter bygga en stark och stridbar folkrörelse för Ojnareskogen och alla andra hotade områden. Kampen är långt ifrån över.

Bästeträsk

Foto Ojnareskogen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements