Stödet för trängselavgifter i Göteborg ökar

Trängselavgiften i Göteborg blir allt populärare. Det är precis som i all andra städer där trängselavgifter eller biltullar införts. Innan finns det ett motstånd, efter införandet ökar stödet.

Våren 2011 var 34 procent av de tillfrågade i Göteborgsregionen i en undersökning som Trafikverket genomförde positiva till trängselskatten våren 2011. Sedan växte motståndet och under 2012 var under 30 procent positiva. Men redan våren 2013 när trängsleavgiften precis införts hade stödet ökat till 38% och denna vår hade det ökat till 45%.

Samma resultat har också andra undersökningar visat:

Enligt de mätningar som KTH genomfört våren 2012 och hösten 2013 ökade stödet för trängselskatten och Västsvenska paketet från 33 till 50 procent av de tillfrågade i Göteborg och de närmaste kranskommunerna.

Dessutom har de övertygade nej-sägarna blivit färre och de säkra ja-sägarna dubbelt så många. De båda grupperna är nu lika stora med vardera var femte tillfrågad.

– Vi har sett samma utveckling i USA, Norge, Mexiko, Singapore och i Stockholm. säger Eliasson.

Framförallt är det kvinnor som ändrat åsikt och blivit mer positiva till trängselavgiften. En avgift som är utjämnande mellan könen och mellan klasser. En avgift som tar pengar från bilåkande rika män och ger till kollektivtrafikåkande arbetarklasskvinnor. Bra för kvinnor, bra för fattiga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements