Utvidgad Seko-strejk tvingar arbetsgivaren till förhandlingsbordet?

Seko har varslat om en utvidgad strejk inom kollektivtrafiken. Berörda av varslet är Seko:s medlemmar inom pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet och Krösatågen i Småland och Halland.

Samtidigt som det utökade varslet träffade medlare de berörda parterna och det verkar som om arbetsgivaren till slut blivit beredd att förhandla om de krav facket har för de två parterna, arbetsgivarens organisation Almega och de anställdas Sekos ska mötas idag. Kanske inte till regelrätta förhandlingar, men det kanske ändå är på väg att bli en lösning som innebär ett försvar för anställningstrygghet och vettiga arbetsvillkor.

Samtidigt är varken fackliga förhandlingar eller fackliga konflikter en lösning på orsaken till problematiken med uppsagd personal, sämre arbetsvillkor, att personal tvingas söka sina egna jobb och får sämre villkor osv. Grundorsaken är nämligen den idiotiska privatiseringen av järnvägen som tvingar fram låga anbud som i sin tur leder till eftersatt underhåll, dåliga löner och arbetsvillkor. Som i sin tur leder till inställda och försenade tåg samt arbetskonflikter.

I slutändan finns bara en enda lösning på problemen. Att järnvägen förstatligas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements