De flesta små torg i Göteborg är heltomma och skitfula

Det finns i grunden två varianter på värdelösa och ibland skitfula torg. Det är dels centrala torg förvandlade till parkeringsplatser som exempelvis Grönsakstorget och Skanstorget. En annan variant av samma sak är torg förvandlade till trafikplatser. De andra varianten är torg som i allmänhet finns i miljonprogramsområden. Dessa torg är placerade vid sidan av kollektivtrafiken och skiljt från gatorna. Något som gör dem helt folktomma och kommersiellt värdelösa. När de dessutom ofta omges av byggnader som lämnar en hel del att önska vad det gäller skönhet så blir det inte så kul.

Centrala torg kan i viss falla göras om till helt andra sorters platser. Vi har sett det hända med ena halvan av Esperantoplatsen (sidan mot Rosenlundsgatan) medan den andra halvan är stendöd. Grönsakstorget borde vara en enda stor uteservering istället för en bilparkering,. Läge mot sydväst garanterar mycket sol och värme. När det gäller torg som Dr Fries Torg och Kortedala Torg är dessa mycket svår att rädda och göra nåt vettigt av. De är felkonstruerade och felplanerade från start. Samma sak gäller de flesta mindre förortstorg och en del torg i centrala Göteborg som Chapmans torg, Albotorget (som ju inte är ett torg på nåt som helst sätt), Guldhedstorget, och Wavrinskys plats.

Wavrinskys plats skulle dock kunna bli ett vettigt torg om det byggdes bostäder och affärslokaler/verksamhetslokaler på de tomma ytor som finns runt torget. Överhuvudtaget är förtätning något som skulle kunna förbättra många torg. Det helt stendöda, felkonstruerade och feltänkta Guldhedstorget kan tas bort och göras till en del av den bredvidliggande parken istället för att försöka låtsas att det är ett torg. Samma sak borde göras med de flesta torg som är felplacerade och feltänkta och som inte ligger så att det går att skapa en koppling mellan gatorna och torget, mellan kollektivtrafiken och torget.

Sen finns det några få riktigt bra torg. De är dock få. Järntorget, Kungsportsplatsen, Mariaplan. Folkliv, affärer, restauranger, kollektivtrafik, mötesplatser, tättbebyggt. Direktanknytning till biltrafiken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements