Antiziganism i statlig tjänst

Antiziganism i statlig tjänstAntiziganism i statlig tjänst är en bok som visar hur dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen har drivit på i en rad åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande. Boken är skriven av en rad olika författare som gått igenom arkivmaterial och granskat myndighetens agerande och roll under 1900-talet.

Socialstyrelsen har haft en betydande roll i de statliga övergreppen mot romer och andra befolkningsgrupper, som förekom främst under 1900-talets första hälft, men även därefter. Myndigheten har varit pådrivande i åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande. I och med publiceringen av den här boken vill Socialstyrelsen ta ansvar för vad som hänt och lära av historien. Socialstyrelsen har låtit externa författare och sakkunniga gå igenom arkivmaterial och granska myndighetens agerande och roll under 1900-talet.

Granskningen visar att dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen var aktiva när det bland annat gällde tvångssterilisering och tvångsomhändertagande av barn till romer och resande. Myndigheten ansvarade också för inventeringar och registrering av dessa grupper.

De flesta romer eller resande har direkt eller indirekt påverkats av myndigheternas agerande. Man kan själv ha varit utsatt, haft en anhörig som utsatts eller vara uppvuxen med berättelser om vad som hänt tidigare generationer.

För att undvika att historien upprepas kan boken framöver ligga till grund för utbildning av såväl myndighetens personal som personal i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens historia är ett av skälen till varför myndigheten idag särskilt prioriterar de röstsvaga, diskriminerade eller utsatta för att verka för att de får en god hälsa, vård och omsorg. Det ligger också i linje med myndighetens värdegrundsarbete.

Författarna till boken är:

  • Niklas Westin, statsvetare
  • Simon Wallengren, sakkunnig
  • Kati Dimiter-Taikon, sakkunnig
  • Charles Westin, professor emeritus vid Stockholms universitet

De uttrycker i boken sina egna ståndpunkter och inte Socialstyrelsens.

Ebba Hedlund, myndighetens samordnare av frågor som rör nationella minoriteter, har koordinerat arbetet.

Svensson/Socialstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements