Ja till trängselavgift i Göteborg

Officiellt heter det trängselskatt. Men det är ingen skatt utan en avgift för den som vill köra bil igenom Göteborg och i centrala Göteborg. Av lagstiftningstekniska skäl heter denn avgift skatt. Jag fortsätter kalla den trängselavgift för att det i verkligheten faktiskt är en avgift på samma sätt som det vi betalar för sjukvård, parkering, sophämtning, vatten, avlopp och el. Det finns ett nätverk i Göteborg som arbetar för ett Ja till trängselavgiften. Jag tycker ni ska ge det nätverket stöd. Nätverket heter Ja till trängselskatt i Göteborg:

Januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Det skedde efter beslut fattat av en nära enig politisk majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige.

I media har dock motståndarna hörts mest, högst och oftast. Enfrågepartiet Vägvalet har fått mycket uppmärksamhet för sin storlek och kvällstidningen GT lyckades med en ihärdig kampanj samla tillräckligt många underskrifter för att kräva folkomröstning om trängselskatten.

Att de positiva rösterna inte hörts i samma utsträckning i den stundtals känsloladdade debatten betyder inte att de inte finns. Därför startade vi JA till trängselskatt i Göteborg på Facebook samt denna sida; för att ge en röst och en plattform för trängselskatten och Västsvenska paketet. Här samlar vi information om trängselskatten och dess effekter, vi bemöter påståenden och svarar på vanliga frågor.

Sidan är organisatoriskt och politiskt obunden. Vi som driver sidan gör det i egenskap av privatpersoner, av enda anledning att vi tycker trängselskatten är en bra och välbehövlig åtgärd i Göteborg.

Ja till trängselskatt i Göteborg

Förutom att ha en hemsida finns nätverket självklart också på Facebook och Twitter. I stort sett alla partier i Göteborg stöder trängselavgifter. Undantag är högerextremister, stalinister och enfrågepartiet Vägvalet. Moderaterna är splittrade i frågan. Även näringslivet är positiva till trängselavgift vilket föranlett Västsvenska Handelskammaren att ge nätverket Ja till trängselskatt i Göteborg ekonomiskt stöd:

Västsvenska Handelskammaren stöttar nätverket med konkreta insatser. Det handlar om att genomföra en digital kampanj baserad på nätverkets argumentation samt att bekosta en kampanjsamordnare. Insatserna genomförs under augusti och september.

– Som ideellt nätverk betyder detta mycket för oss. Först fick vi support och ett ekonomiskt bidrag från Oki Doki Arkitekter, nu får vi stöd från Västsvenska Handelskammaren. Kampanjen gör att vi får bättre förutsättningar att nå ut till göteborgarna och få dem att inse vikten av att rösta ja. Samordningen är också värdefull eftersom vi som engagerar oss har andra jobb vid sidan av och därför begränsad tid. Nu kan vi lägga tiden på rätt saker, säger Åsa Österlund, talesperson för nätverket.

“JA till trängselskatt i Göteborg” är ett organisatoriskt och partipolitiskt obundet nätverk som startade i september 2012 som ett initiativ genom en Facebooksida. Nätverket drivs av privatpersoner som tycker att trängselskatten är en bra och välbehövlig åtgärd i Göteborg. Idag har nätverket stort stöd på sociala medier och en kärna som arbetar aktivt för ett ja i kommande folkomröstning.

– Vi väljer att vara tydliga i denna fråga eftersom den är avgörande för vår regions framtid. För näringslivet är genomförandet av i det västsvenska paketet en av vår tids allra största ödesfrågor. Nu gäller det att paketet genomförs så att vi kan börja fokusera på framtida satsningar, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

”JA till trängselskatt i Göteborg” hoppas nu på samarbeten med fler företag och organisationer som vill engagera sig i frågan. Gärna genom deras crowdfundingkampanj.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements